ทำซ้ำสินค้า (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

เพื่อประหยัดเวลาเมื่อคุณเพิ่มสินค้าใหม่ คุณอาจต้องการทำซ้ำสินค้าที่คล้ายคลึงกัน คุณสามารถทำซ้ำสินค้าแล้วทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มสินค้าใหม่

หากคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกสำหรับสินค้า เช่นสีหรือขนาด ก็ให้เพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังสินค้าที่มีอยู่ แทนที่จะทำซ้ำสินค้าชิ้นดังกล่าว

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี