Thêm sản phẩm mới (trang quản trị Shopify)

Bạn tạo sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng cần cung cấp sản phẩm lên kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify.

Đảm bảo lưu kho sản phẩm tại địa điểm được chỉ định của thiết bị Shopify POS. Nếu không bạn sẽ không thể xem sản phẩm trong chế độ xem sản phẩm.

Bạn cũng có thể nhập hoặc xuất dữ liệu về sản phẩm bằng tệp CSV.

Trên trang này

Thêm sản phẩm mới

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí