Trường thông tin bổ sung

Có thể dùng trường thông tin bổ sung của sản phẩm để lưu thông số kỹ thuật và các thông tin chi tiết khác của sản phẩm. Qua đó, bạn và nhân viên có thể tham khảo toàn bộ thông tin sản phẩm.

Có thể thiết kế trường thông tin bổ sung sao cho đáp ứng được nhu cầu của cửa hàng. Ví dụ: Nếu bạn tùy chỉnh sản phẩm trong đơn hàng cho khách hàng, bạn có thể tạo trường thông tin bổ sung expected delivery date để cung cấp cho khách hàng những thông tin cập nhật tiện lợi về đơn hàng của họ. Nếu bán sản phẩm từ nhiều thương hiệu, bạn có thể tạo trường thông tin bổ sung brand để thu thập thông tin chi tiết về thương hiệu của từng mặt hàng, qua đó khách hàng và nhân viên có thể dễ dàng phân biệt các sản phẩm. Nếu khách hàng lo ngại về các vấn đề môi trường, bạn có thể tạo trường thông tin bổ sung sustainability report để chia sẻ tất cả thông tin cần thiết với khách hàng.

Bạn có thể quản lý trường thông tin bổ sung sản phẩm trên trang quản trị Shopify.

Xem trường thông tin bổ sung của sản phẩm

Bạn có thể xem trường thông tin bổ sung của sản phẩm trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào > Sản phẩm.

  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên sản phẩm.

  3. Bên cạnh tên sản phẩm, chạm vào Xem chi tiết.

  4. Bên cạnh tiêu đề Trường thông tin bổ sung, chạm vào Xem tất cả.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí