Siêu trường

Trường thông tin bổ sung của sản phẩm cho phép bạn lưu thông số kỹ thuật và các thông tin chi tiết khác của sản phẩm. Qua đó, bạn và nhân viên có thể dễ dàng cập nhật tài liệu tham khảo toàn bộ thông tin sản phẩm.

Bạn có thể quản lý trường thông tin bổ sung của sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Xem trường thông tin bổ sung của sản phẩm

Bạn có thể xem trường thông tin bổ sung của sản phẩm trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào > Sản phẩm.

  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên sản phẩm.

  3. Bên cạnh tên sản phẩm, chạm vào Xem chi tiết.

  4. Bên cạnh tiêu đề Trường thông tin bổ sung, chạm vào Xem tất cả.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí