Edycja wariantów istniejącego produktu (panel administracyjny Shopify)

Warianty produktu można edytować i usuwać na stronie szczegółów produktu. Zapewnia to elastyczność, dzięki której można zmieniać warianty sprzedawanego produktu w dowolnym momencie. Na stronie szczegółów produktu możesz zarządzać opcjami i wartościami wariantów, wybierać warianty do edycji zbiorczej lub kliknąć pojedynczy wariant, aby przejść do strony szczegółów wariantu i wprowadzić zmiany dla tego konkretnego wariantu.

Edytowanie pojedynczych szczegółów wariantu

Szczegóły wariantu można edytować pojedynczo na stronie szczegółów wariantu.

Zbiorcze edytowanie szczegółów wariantu

Niektóre szczegóły wariantu można zmieniać na stronie szczegółów produktu. Aby edytować inne szczegóły dla wielu wariantów na raz, można użyć edytora zbiorczego.

Edytuj warianty na stronie szczegółów produktu

Na stronie szczegółów produktu możesz dostosować następujące szczegóły: - obraz wariantu - cena wariantu - zapasy dostępne dla lokalizacji

Kliknij obraz w ofercie wariantu, aby dostosować obraz wariantu. Kliknij cenę w ofercie wariantu, a następnie wprowadź nową cenę.

Aby edytować zapasy wariantu, należy użyć opcji filtruj według lokalizacji. Po odfiltrowaniu określonej lokalizacji dostosuj dostępne zapasy.

Wariant najwyższego poziomu grupy nie jest unikalnym wariantem. Jeśli dostosujesz cenę lub obraz w ofercie najwyższego poziomu, zmienią się również wszystkie ceny wariantów i obrazy w grupie. Aby dostosować cenę lub obraz pojedynczego wariantu, kliknij wariant najwyższego poziomu, aby otworzyć grupę, a następnie wybierz określony wariant, który chcesz skorygować. W przypadku dostępnych zapasów nie można edytować wyświetlanych grup najwyższego poziomu. Należy otworzyć grupę wariantów, aby dostosować indywidualnie dostępne zapasy każdego wariantu.

Korzystanie z edytora zbiorczego

Za pomocą edytora zbiorczego możesz wprowadzać zmiany we wszystkich szczegółach wielu wariantów jednocześnie. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z edytora zbiorczego, zapoznaj się z sekcją Zbiorcza edycja produktów i wariantów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Warianty wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby edytować określone warianty, wybierz warianty, które chcesz edytować, za pomocą pól wyboru, a następnie kliknij opcję Edycja zbiorcza.
  • Aby edytować wszystkie warianty jednocześnie, zaznacz pole wyboru znajdujące się na samej górze, a następnie kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 4. Wprowadź zmiany w swoich wariantach.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie opcji wariantu i wartości

Możesz dodawać, usuwać lub edytować opcje wariantów i wartości opcji.

Zmiana kolejności wyświetlania opcji wariantów i wartości

Gdy klienci przeglądają Twoje produkty, opcje i wartości wariantów są wyświetlane w określonej kolejności. Możesz zmienić kolejność ich wyświetlania.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Warianty wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby zmienić kolejność opcji wariantu, użyj uchwytów do przeciągania i upuszczania ⋮⋮ obok opcji.
  • Aby zmienić kolejność wartości opcji, kliknij Edytuj obok opcji, a następnie użyj uchwytów do przeciągania i upuszczania ⋮⋮.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie metapola dla wariantu

Możesz dodawać niestandardowe pola do stron szczegółów wariantu za pomocą metapól. Metapola są wyświetlane w edytowalnej tabeli na stronach szczegółów wariantu. Każde metapole wyświetla nazwę wybraną podczas tworzenia definicji metapola. Możesz kliknąć w każdym wierszu tabeli, aby wyświetlić typ metapola i jego opis, a następnie kliknąć w polu, aby wprowadzić wartość.

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, na przykład darmowy szablon Shopify o nazwie Dawn, możesz dodać referencje do metapól wariantów produktu za pomocą edytora szablonów.

Usuń wariant

Jeśli nie chcesz już sprzedawać produktu z wariantami, musisz usunąć wszystkie opcje i wartości wariantów, w tym domyślne. W przeciwnym razie rozwijane menu wyboru wariantu będzie nadal wyświetlane klientom.

Aby usunąć kilka wariantów jednocześnie, użyj zbiorczej czynności.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo