Edycja wariantów istniejącego produktu (panel administracyjny Shopify)

Możesz edytować i usuwać warianty produktu na stronie jego szczegółów. W rezultacie w dowolnym momencie można zmienić sprzedawane warianty produktu.

Zmień szczegóły wariantu

Możesz zmienić szczegóły konkretnego wariantu. Istnieje, np. możliwość zmiany ceny wariantu lub jego obrazu.

Jeśli edytujesz wariant dla sklepu online i wybierasz opcję Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów, możesz kontynuować sprzedaż produktów, gdy poziom zapasów spadnie do zera lub poniżej. Na przykład masz zero zapasów, ale używasz oferty produktu dla zamówień w przedsprzedaży i chcesz, aby klienci mogli kupić dany produkt. W przypadku zakupu produktu poziom zapasów spadnie poniżej zera. Jeśli jednak odznaczysz tę opcję, ponieważ nie chcesz sprzedawać produktu, który został wyprzedany, klienci nie mogą kupić produktu.

Kroki:

Edycja wariantów dla sklepów z kilkoma lokalizacjami

Jeśli Twój sklep korzysta z kilku lokalizacji, sposób edycji wariantów jest inny niż w przypadku sklepu z jedną lokalizacją.

Edytuj ceny, ilości, jednostki magazynowania, kody kreskowe lub kody HS dla wszystkich wariantów

Można szybko edytować ceny, ilości, jednostki magazynowania, kody kreskowe lub kody HS dla wszystkich wariantów produktu bez ich uprzedniego wybierania.

Kroki:

 1. W sekcji Warianty kliknij Edytuj warianty.

 2. Wybierz jedną z opcji okna dialogowego Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytuj wprowadź nową cenę lub ilość dla wszystkich wariantów lub określ wartości dla każdego wariantu indywidualnie.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj wszystkie warianty w edytorze zbiorczym

W przypadku istniejącego produktu można edytować wszystkie pola dla wszystkich wariantów w edytorze zbiorczym bez uprzedniego wybierania wariantów.

Kroki:

 1. W sekcji Warianty kliknij Edytuj warianty > Otwórz edytor zbiorczy.
 2. Na stronie Edytor zbiorczy wprowadź zmiany w powiązanych polach.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania ze zbiorczego edytora, zapoznaj się z sekcją Zbiorcza edycja produktów i wariantów.

Zmień kolejność wyświetlania opcji

Gdy klienci przeglądają Twoje produkty, widzą różne opcje w określonej kolejności. Możesz zmienić kolejność wyświetlania na stronie szczegółów produktu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu, którego opcje chcesz zmienić.

 3. W sekcji Warianty na stronie szczegółów produktu kliknij przycisk Zmień kolejność wariantów.

 4. W oknie dialogowym Zmień kolejność wariantów i opcji kliknij i przeciągnij nazwę opcji, aby przenieść ją w inne miejsce.

  Gdy klient znajduje się na stronie produktu, widzi opcje tego produktu w wybranej przez siebie kolejności.

 5. Po ustawieniu opcji w żądanej kolejności możesz zmienić kolejność wyświetlania wartości opcji. Kliknij i przeciągnij wartość opcji, aby przenieść ją w inne miejsce.

  Gdy klient znajduje się na stronie produktu, widzi wartości każdej opcji w ustawionej przez Ciebie kolejności.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj opcje produktu

Możesz dodawać, usuwać lub edytować opcje i wartości opcji na stronie szczegółów produktu.

Kroki:

Edytowanie metapola dla wariantu

Możesz dodawać niestandardowe pola do stron szczegółów wariantu za pomocą metapól. Metapola są wyświetlane w edytowalnej tabeli na stronach szczegółów wariantu. Każde metapole pokazuje nazwę wybraną podczas tworzenia definicji metapola. Możesz kliknąć w każdym wierszu tabeli, aby wyświetlić typ metapola i jego opis, a następnie kliknąć w polu, aby wprowadzić wartość.

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, na przykład darmowy szablon Shopify o nazwie Dawn, możesz dodawać odniesienia do metapól produktu za pomocą edytora szablonów.

Usuń wariant

Usunięcie wariantu ma trwały skutek

Jeśli nie chcesz już sprzedawać produktu z wariantami, musisz usunąć wszystkie jego warianty, w tym domyślne. W przeciwnym razie rozwijalne menu z wariantami do wyboru będzie nadal widoczne dla klientów. Aby usunąć kilka wariantów jednocześnie, skorzystaj ze zbiorczej czynności.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo