Edycja wariantów istniejącego produktu (panel administracyjny Shopify)

Możesz edytować i usuwać warianty produktu na stronie jego szczegółów. W rezultacie w dowolnym momencie można zmienić sprzedawane warianty produktu. Możesz zmienić szczegóły konkretnego wariantu. Istnieje, np. możliwość zmiany ceny wariantu lub jego obrazu.

Edytowanie pojedynczych szczegółów wariantu

Szczegóły wariantu można edytować indywidualnie. Niektóre szczegóły wariantu, takie jak cena, ilość, SKU, kody kreskowe, waga, kody HS i kraj lub region pochodzenia, można edytować bezpośrednio na liście wariantów.

Zbiorcze edytowanie szczegółów wariantu

Za pomocą edytora zbiorczego możesz wprowadzać zmiany we wszystkich szczegółach wielu wariantów jednocześnie. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z edytora zbiorczego, zapoznaj się z sekcją Zbiorcza edycja produktów i wariantów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Warianty wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby edytować określone warianty, wybierz warianty, które chcesz edytować, za pomocą pól wyboru, a następnie kliknij opcję Edycja zbiorcza.
  • Aby edytować wszystkie warianty jednocześnie, kliknij Edytuj > Edycja zbiorcza.
 4. Wprowadź zmiany w swoich wariantach.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie opcji wariantu i wartości

Możesz dodawać, usuwać lub edytować opcje wariantów i wartości opcji.

Zmiana kolejności wyświetlania opcji wariantów i wartości

Gdy klienci przeglądają Twoje produkty, opcje i wartości wariantów są wyświetlane w określonej kolejności. Możesz zmienić kolejność ich wyświetlania.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Warianty wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby zmienić kolejność opcji wariantu, użyj uchwytów do przeciągania i upuszczania ⋮⋮ obok opcji.
  • Aby zmienić kolejność wartości opcji, kliknij Edytuj obok opcji, a następnie użyj uchwytów do przeciągania i upuszczania ⋮⋮.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie metapola dla wariantu

Możesz dodawać niestandardowe pola do stron szczegółów wariantu za pomocą metapól. Metapola są wyświetlane w edytowalnej tabeli na stronach szczegółów wariantu. Każde metapole wyświetla nazwę wybraną podczas tworzenia definicji metapola. Możesz kliknąć w każdym wierszu tabeli, aby wyświetlić typ metapola i jego opis, a następnie kliknąć w polu, aby wprowadzić wartość.

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, na przykład darmowy szablon Shopify o nazwie Dawn, możesz dodać referencje do metapól wariantów produktu za pomocą edytora szablonów.

Usuń wariant

Jeśli nie chcesz już sprzedawać produktu z wariantami, musisz usunąć wszystkie opcje i wartości wariantów, w tym domyślne. W przeciwnym razie rozwijane menu wyboru wariantu będzie nadal wyświetlane klientom.

Aby usunąć kilka wariantów jednocześnie, użyj zbiorczej czynności.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo