Redigering af varianter for et eksisterende produkt (Shopify-administrator)

Du kan redigere og fjerne varianter for et produkt på siden med oplysninger om produktet. Det giver dig fleksibilitet, så du til enhver tid kan ændre de varianter, du sælger for et produkt. Du kan ændre oplysningerne for en bestemt variant. Du kan f.eks. ændre prisen for en variant eller ændre dens billede.

Rediger variantoplysninger enkeltvist

Du kan redigere dine variantoplysninger enkeltvist. Nogle variantoplysninger, som f.eks. pris, antal, SKU, stregkoder, vægt, HS-koder og oprindelsesland/-område, kan redigeres direkte på variantlisten.

Rediger flere variantoplysninger på én gang

Du kan foretage ændringer i alle detaljer for flere varianter på én gang ved hjælp af programmet til masseredigering. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger programmet til masseredigering, i Masseredigering af produkter og varianter.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på det produkt, du vil redigere.

 3. Gør ét af følgende i afsnittet Varianter:

  • Hvis du vil redigere specifikke varianter, skal du vælge de varianter, du vil redigere, ved hjælp af afkrydsningsfelterne. Klik derefter på Masserediger.
  • Hvis du vil redigere alle varianter på én gang, skal du klikke på Rediger > Masserediger.
 4. Foretag ændringer af dine varianter.

 5. Klik på Gem.

Rediger variantmuligheder og værdier for valgmuligheder

Du kan tilføje, fjerne eller redigere variantmuligheder og værdier for valgmuligheder.

Rediger visningsrækkefølgen for variantmuligheder og værdier for valgmuligheder

Når dine kunder ser dine produkter, vises variantmuligheder og -værdier i en bestemt rækkefølge. Du kan ændre visningsrækkefølgen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på det produkt, du vil redigere.

 3. Gør et af følgende i afsnittet Varianter:

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen for variantmuligheden, skal du bruge træk og slip-handlen ⋮⋮ ud for valgmuligheden.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på værdier for valgmuligheder, skal du klikke på Rediger ud for valgmuligheden og derefter bruge træk og slip-handlen ⋮⋮.
 4. Klik på Gem.

Redigering af metafelter for en variant

Du kan føje tilpassede felter til dine sider med variantoplysninger ved hjælp af metafelter. Metafelter vises i en redigerbar tabel på siderne med variantoplysninger. Alle metafelter viser det navn, som du vælger under oprettelsen af definitionen for metafeltet. Du kan klikke på alle rækker i tabellen for at vise metafelttypen og dens beskrivelse, og derefter kan du klikke i feltet for at angive en værdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, såsom Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du føje referencer til dine metafelter med produktvarianter ved hjælp af temaeditoren.

Slet en variant

Hvis du ikke længere vil sælge et produkt med varianter, skal du slette alle variantmulighederne og -værdierne, inklusive standardvarianten. I modsat fald vil dine kunder stadig få vist rullemenuen til valg af variant.

Hvis du vil slette flere varianter på én gang, skal du bruge en massehandling.

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis