Redigering af varianter for et eksisterende produkt (Shopify-administrator)

Du kan redigere og fjerne varianter for et produkt på siden med oplysninger om produktet. Det giver dig fleksibilitet, så du til enhver tid kan ændre de varianter, du sælger for et produkt.

Bemærk: Hvis din butik bruger flere lokationer, skal varianter redigeres på en anden måde end for butikker med kun én lokation. Få mere at vide under Redigering af varianter for butikker med flere lokationer.

Rediger variantoplysninger

Du kan ændre oplysningerne for en bestemt variant. Du kan f.eks. ændre prisen for en variant eller ændre dens billede.

Fremgangsmåde:

Redigering af varianter for butikker med flere lokationer

Hvis din butik bruger flere lokationer, skal varianter redigeres på en anden måde end for butikker med kun én lokation.

Rediger priserne, mængderne, SKU'erne, stregkoderne eller HS-koderne for alle varianter

Du kan hurtigt redigere priser, antal, SKU-numre, stregkoder eller HS-koder for alle varianter af et produkt, uden at vælge varianterne først.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Rediger varianter i afsnittet Varianter.

 2. Vælg en af valgmulighederne under Rediger.

 3. I dialogboksen Rediger skal du angive en ny pris eller mængde for alle varianter eller angive værdierne separat for hver variant.

 4. Klik på Gem.

Rediger alle varianter i programmet til masseredigering

For et eksisterende produkt kan du redigere alle felterne for alle varianterne i programmet til masseredigering, uden at vælge varianterne først.

Fremgangsmåde:

 1. I afsnittet Varianter skal du klikke på Rediger varianter > Åbn program til masseredigering.
 2. På siden med programmet til masseredigering kan du angive ændringerne i de tilhørende felter.
 3. Klik på Gem.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger programmet til masseredigering, i Masseredigering af produkter og varianter.

Ret visningsrækkefølgen for valgmuligheder

Når dine kunder ser dine produkter, ser de variantmuligheder i en bestemt rækkefølge. Du kan ændre visningsrækkefølgen på siden med produktoplysninger.

Bemærk: Når du ændrer rækkefølgen for dine varianter, afhænger den rækkefølge, de vises i, af de varianter, der er for produktet. Hvis produktet ikke har en variant, der svarer til den rækkefølge, du har angivet, ændres rækkefølgen af varianter i forhold til, hvilke varianter der er for produktet.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.

 2. Klik på navnet på det produkt, hvis valgmuligheder du vil ændre rækkefølgen for.

 3. Klik på Omarranger varianter i afsnittet Varianter på siden med produktoplysninger:

  Omarranger varianter

 4. I dialogboksen Omarranger varianter og valgmuligheder skal du klikke på et navn på en valgmulighed og trække det til en anden placering:

  Når kunder er på produktsiden, kan de se valgmulighederne for dette produkt i den rækkefølge, du har angivet.

 5. Når valgmulighederne vises i den rækkefølge, du ønsker, kan du ændre visningsrækkefølgen af værdier for valgmulighederne. Klik på værdien for valgmuligheden, og træk den til en anden placering:

  Når en debitor er på produktsiden, kan han eller hun se værdierne for hver valgmulighed i den rækkefølge, du har angivet.

 6. Klik på Gem.

Rediger et produkts valgmuligheder

Du kan tilføje, fjerne eller redigere valgmuligheder og værdier for valgmuligheder på siden med produktoplysninger.

Fremgangsmåde:

Slet en variant

Når du sletter en variant, fjernes den permanent.

Hvis du ikke længere vil sælge et produkt med varianter, skal du slette alle varianterne, inklusive standardvarianten. I modsat fald vil dine kunder stadig få vist rullemenuen til valg af variant. Hvis du vil slette flere varianter på samme tid, kan du bruge en massehandling.

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis