การแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับสินค้าที่มีอยู่แล้ว (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

คุณสามารถแก้ไขและลบตัวเลือกสินค้าได้จากหน้ารายละเอียด สิ่งนี้จะมอบความยืดหยุ่นให้แก่คุณในการเปลี่ยนตัวเลือกสินค้าที่ขายสำหรับสินค้าได้ทุกเมื่อ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าเฉพาะได้ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนราคาหรือเปลี่ยนรูปภาพของตัวเลือกสินค้า

แก้ไขรายละเอียดตัวเลือกสินค้าทีละรายการ

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดตัวเลือกสินค้าทีละรายการได้ รายละเอียดตัวเลือกสินค้าบางอย่าง เช่น ราคา ปริมาณ SKU บาร์โค้ด น้ำหนัก พิกัดศุลกากร และประเทศหรือภูมิภาคต้นทางสามารถแก้ไขได้โดยตรงในรายการตัวเลือกสินค้า

แก้ไขรายละเอียดตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถทำการเปลี่ยนรายละเอียดทั้งหมดสำหรับตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว สำหรับข้อมูลวิธีใช้งานเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว โปรดดูที่การแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการแก้ไขตัวเลือกสินค้าบางรายการ ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายแล้วคลิก “แก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
  • หากต้องการแก้ไขตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิก “แก้ไข” > “แก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
 4. เปลี่ยนแปลงตัวเลือกสินค้าของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

แก้ไขตัวเลือกและค่าตัวเลือกสินค้า

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขตัวเลือกสินค้าและค่าตัวเลือกได้

เปลี่ยนลำดับรายการตัวเลือกสินค้าและค่าตัวเลือกที่แสดง

เมื่อลูกค้าดูสินค้าของคุณ ตัวเลือกและค่าตัวเลือกสินค้าจะแสดงตามลำดับ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่แสดงได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการจัดเรียงตัวเลือกสินค้าใหม่ ให้ใช้แฮนเดิลลากแล้ววาง ⋮⋮ ถัดจากตัวเลือก
  • หากต้องการจัดเรียงลำดับค่าตัวเลือกใหม่ ให้คลิก “แก้ไข” ถัดจากตัวเลือกนั้น จากนั้นใช้แฮนเดิลลากแล้ววาง ⋮⋮
 4. คลิกที่บันทึก

การแก้ไขเมตาฟิลด์ของตัวเลือกสินค้า

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองไปยังหน้ารายละเอียดตัวเลือกสินค้าได้โดยใช้เมตาฟิลด์ เมตาฟิลด์จะแสดงในตารางที่แก้ไขได้ในหน้ารายละเอียดตัวเลือกสินค้าของคุณ เมตาฟิลด์แต่ละช่องจะแสดงชื่อที่คุณเลือกตอนที่สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ คุณสามารถคลิกในแต่ละแถวของตารางเพื่อแสดงประเภทและคำอธิบายของเมตาฟิลด์ได้ จากนั้นจึงคลิกที่ฟิลด์เพื่อป้อนค่า

หากคุณมีธีม Online Store 2.0 เช่น Dawn ซึ่งเป็นธีมฟรีของ Shopify คุณสามารถเพิ่มการอ้างอิงให้กับเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าของคุณได้ผ่านตัวแก้ไขธีม

ลบตัวเลือกสินค้า

หากคุณไม่ต้องขายสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าอีกต่อไป คุณต้องลบตัวเลือกสินค้าและค่าทั้งหมด รวมถึงตัวเลือกเริ่มต้นด้วย ไม่เช่นนั้นลูกค้าของคุณจะยังเห็นเมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกตัวเลือกสินค้าอยู่

หากต้องการลบตัวเลือกต่างๆ ในคราวเดียว โปรดใช้ การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี