การแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับสินค้าที่มีอยู่แล้ว (Shopify admin)

คุณสามารถแก้ไขและลบตัวเลือกสินค้าได้จากหน้ารายละเอียด สิ่งนี้จะมอบความยืดหยุ่นให้แก่คุณในการเปลี่ยนตัวเลือกสินค้าที่ขายสำหรับสินค้าได้ทุกเมื่อ

เปลี่ยนรายละเอียดตัวเลือกสินค้า

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าเฉพาะได้ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนราคาหรือเปลี่ยนรูปภาพของตัวเลือกสินค้า

หากคุณกำลังเพิ่มหรือแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์และคุณเลือกที่จะขายต่อไปเมื่อสินค้าหมดสต็อก คุณสามารถขายสินค้าต่อได้เมื่อจำนวนสินค้าคงคลังของคุณเหลือศูนย์และน้อยกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น คุณมีสินค้าคงคลังเป็นศูนย์ แต่ใช้รายการสินค้าในรูปแบบการสั่งซื้อล่วงหน้าและต้องการให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ เมื่อมีการซื้อสินค้า จำนวนสินค้าคงคลังของคุณจะลดลงต่ำกว่าศูนย์ อย่างไรก็ตาม หากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้เนื่องจากคุณไม่ต้องการขายสินค้าที่ขายหมดแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าได้

ขั้นตอน:

การแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับร้านค้าที่มีหลายตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง วิธีที่คุณแก้ไขตัวเลือกสินค้าจะแตกต่างจากร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว

แก้ไขราคา ปริมาณ SKU บาร์โค้ด หรือรหัส HS ของตัวเลือกสินค้าทั้งหมด

คุณสามารถแก้ไขราคา SKU บาร์โค้ด หรือรหัสผ่าน HS ของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกสินค้าก่อน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน ตัวเลือกสินค้า ให้คลิก เพิ่มตัวเลือกสินค้า

 2. เลือกวิธีแก้ไขหนึ่งวิธีจากตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไข กำกหนดราคาหรือปริมาณใหม่ให้กับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด หรือระบุค่าตัวเลือกสินค้าทีละตัวเลือก

 4. คลิกที่บันทึก

แก้ไขตัวเลือกสินค้าทั้งหมดด้วยเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

หากเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้ว คุณก็สามารถแก้ไขช่องของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้ด้วยเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกสินค้าก่อน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน ตัวเลือกสินค้า ให้คลิก แก้ไขตัวเลือกสินค้า > เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
 2. ในหน้าเครื่องมือแก้ไขในคราวเดียว ให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงของคุณในช่องที่เกี่ยวข้อง
 3. คลิกที่บันทึก

สำหรับข้อมูลวิธีใช้งานเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว โปรดดูที่การแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

เปลี่ยนลำดับรายการตัวเลือกที่แสดง

เมื่อลูกค้ากำลังดูสินค้าของคุณ พวกเขาจะเห็นตัวเลือกสินค้าในลำดับเฉพาะ ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงลำดับได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด

 2. คลิกชื่อของสินค้าที่คุณต้องการจัดลำดับตัวเลือกใหม่

 3. ในส่วน ตัวเลือกสินค้า ของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิก จัดลำดับตัวเลือกสินค้าใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดลำดับตัวเลือกสินค้าและตัวเลือกคุณสมบัติใหม่ ให้คลิกและลากชื่อตัวเลือกเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

  เมื่อลูกค้าอยู่ในหน้าสินค้า พวกเขาก็จะเห็นตัวเลือกคุณสมบัติของสินค้าตามลำดับที่คุณจัดไว้

 5. หลังจากที่ตัวเลือกเรียงตามลำดับที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงลำดับของค่าของตัวเลือกคุณสมบัติได้ โดยคลิกและลากค่าตัวเลือกคุณสมบัติเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

  เมื่อลูกค้าอยู่ในหน้าสินค้า พวกเขาก็จะเห็นค่าตัวเลือกคุณสมบัติของแต่ละตัวเลือกตามลำดับที่คุณจัดไว้

 6. คลิกที่บันทึก

แก้ไขตัวเลือกคุณสมบัติของสินค้า

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขตัวเลือกคุณสมบัติและค่าของตัวเลือกคุณสมบัติได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า

ขั้นตอน:

การแก้ไขเมตาฟิลด์ของตัวเลือกสินค้า

คุณสามารถเพิ่มช่องแบบกำหนดเองให้กับหน้ารายละเอียดตัวเลือกสินค้าได้โดยใช้เมตาฟิลด์ เมตาฟิลด์จะแสดงในตารางที่แก้ไขได้ในหน้ารายละเอียดตัวเลือกสินค้าของคุณ เมตาฟิลด์แต่ละช่องจะแสดงชื่อที่คุณเลือกตอนที่สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ คุณสามารถคลิกในแต่ละแถวของตารางเพื่อแสดงประเภทและคำอธิบายของเมตาฟิลด์ได้ จากนั้นจึงคลิกที่ช่องเพื่อป้อนค่า

หากคุณมีธีม Online Store 2.0 เช่น Dawn ซึ่งเป็นธีมฟรีของ Shopify คุณสามารถเพิ่มการอ้างอิงให้กับเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าของคุณได้ผ่านตัวแก้ไขธีม

ลบตัวเลือกสินค้า

เมื่อคุณลบตัวเลือกสินค้า ระบบจะนำตัวเลือกดังกล่าวออกโดยถาวร

หากคุณไม่ต้องขายสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าอีกต่อไป คุณต้องลบตัวเลือกสินค้าทั้งหมด รวมถึงตัวเลือกเริ่มต้นด้วย ไม่เช่นนั้นลูกค้าของคุณจะยังเห็นเมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกตัวเลือกสินค้าอยู่ หากต้องการลบตัวเลือกต่างๆ ในคราวเดียว โปรดใช้ การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี