Redigera varianter för en befintlig produkt (Shopify-admin)

Du kan redigera och ta bort varianter för en produkt på dess informationssida. Detta ger dig flexibilitet att när som helst ändra de varianter som du säljer för en produkt. På produktinformationssidan kan du hantera variantalternativ och värden, eller välja varianter att massredigera. Du kan även klicka på enskilda varianter för att komma åt variantinformationssidan och göra ändringar av den specifika varianten.

Redigera variantdetaljer individuellt

Du kan redigera dina variantuppgifter individuellt på variantinformationssidan.

Redigera variantdetaljer i bulk

Du kan ändra variantuppgifter från produktinformationssidan. Om du vill redigera andra uppgifter för flera varianter åt gången så kan du använda massredigeraren.

Redigera varianter från produktinformationssidan

Du kan justera följande uppgifter från sidan för produktinformation: – variantbild – variantpris – tillgängligt lager per plats

Klicka på en variantlistning för att justera variantbilden. Klicka på variantens listningspris och skriv sedan in det nya priset.

Om du vill redigera variantlager så måste du filtrera efter plats. När du har filtrerat till en viss plats justerar du det tillgängliga lagret.

Toppnivåvarianten i en grupp är inte en unik variant. Om du justerar toppnivålistningens pris eller bild så ändras alla variantpriser och -bilder inom gruppen. Om du vill justera ett enskilt variantpris eller en enskild bild så klickar du på toppnivåvarianten för att öppna gruppen. Sedan väljer du den specifika variant som du vill justera. Toppnivågruppvisningar kan inte redigeras för tillgängligt lager. Du måste öppna variantgruppen och justera varje variants tillgängliga lager individuellt.

Använd massredigeraren

Du kan göra ändringar i alla detaljer för flera varianter samtidigt med massredigeraren. För information om hur du använder massredigeraren, se Massredigering av produkter och varianter.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på den produkt som du vill redigera.

 3. Gör något av följande i avsnittet Varianter:

  • Om du vill redigera specifika varianter väljer du de varianter som du vill redigera med hjälp av kryssrutorna och klickar sedan på Massredigera.
  • Om du vill redigera alla varianter på en gång markerar du den översta kryssrutan och klickar sedan på Massredigera.
 4. Gör ändringarna i dina varianter.

 5. Klicka på Spara.

Redigera variantalternativ och värden

Du kan lägga till, ta bort eller redigera variantalternativ och alternativvärden.

Ändra visningsordningen för variantalternativ och värden

När dina kunder ser dina produkter visas variantalternativ och värden i en viss ordning. Du kan ändra visningsordningen.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på den produkt som du vill redigera.

 3. Gör något av följande i avsnittet Varianter:

  • Om du vill sortera om variantalternativets ordning använder du dra- och släpp-funktionen ⋮⋮ bredvid alternativet.
  • Om du vill ordna om ordern för alternativvärde klickar du på Redigera bredvid alternativet och använder sedan handtagen för att dra och släppa ⋮⋮.
 4. Klicka på Spara.

Redigera ett metafält för en variant

Du kan lägga till anpassade fält på dina sidor för variantdetaljer med hjälp av metafält. Metafält visas i en redigerbar tabell på dina variantdetaljsidor. Varje metafält visar det namn du väljer när du skapar din metafältsdefinition. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa metafältstypen och dess beskrivning och sedan klicka i fältet för att ange ett värde.

Om du har ett Online Store 2.0-tema, till exempel det kostnadsfria Shopify-temat Dawn, kan du lägga till referenser till dina metafält för produktvarianter via temaredigeraren.

Radera variant

Om du inte vill längre vill sälja en produkt med varianter måste du ta bort alla dess variantalternativ och värden, inklusive standardvarianten. I annat fall fortsätter rullgardinsmenyn för att välja en variant att visas för dina kunder.

Använd en massåtgärd för att radera flera varianter samtidigt.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis