Redigera varianter för en befintlig produkt (Shopify-admin)

Du kan redigera och ta bort varianter för en produkt på dess detaljsida. Detta ger dig flexibiliteten att ändra varianterna som du säljer för en produkt när som helst.

Ändra variantdetaljer

Du kan ändra detaljerna för en viss variant. Du kan till exempel ändra priset på varianten eller ändra dess bild.

Om du redigerar en variant i webbutiken och väljer att Fortsätta sälja när det är slut i lager kan du fortsätta försäljningen när lagret är på noll och under. Om du till exempel har tomt i lager men använder en produktlistning som förbeställning och vill att kunder ska kunna köpa produkten. När någon köper produkten kommer din lagernivå gå under noll. Däremot kommer kunder inte kunna köpa produkten om du väljer bort detta alternativ på grund av att du inte vill sälja en slutsåld produkt.

Processen för att redigera enskilda varianter för butiker med en plats skiljer sig från den metod du använder för butiker med flera platser. Med en plats måste du välja en variant innan du kan redigera dess detaljer. Med flera platser kan du redigera detaljer utan att först välja varianten.

Redigera variantdetaljer för butiker med en plats

Steg:

Redigera variantdetaljer för butiker med flera platser

Om din butik använder flera platser så redigerar du varianter på ett annat sätt än för butiker med endast en plats.

Du kan snabbt redigera priser, kvantiteter, lagerhållningsenheter, streckkoder, vikt, HS-nummer eller ursprungsland/-region för alla varianter av en produkt, utan att först välja varianter.

Steg:

 1. Klicka på Redigera ovanför listan av varianter i avsnittet Varianter.
 2. Välj vilken variantdetalj du vill redigera.
 3. Ändra de relevanta detaljerna för en variant i dialogrutan Redigera. Vissa detaljer kommer ha alternativet att Tillämpa för alla varianter i listan för att spara tid.
 4. Klicka på Klar.
 5. Klicka på Spara.

Redigera flera detaljer i massredigeraren

Du kan göra ändringar i alla detaljer för flera varianter samtidigt med massredigeraren.

Steg:

 1. Välj vilka varianter du vill redigera med hjälp av kryssrutorna i avsnittet Varianter. Du kan använda alternativen Välj högst upp i variantlistan för att snabbt välja alla varianter av samma alternativ.
 2. Klicka på Massredigera.
 3. På sidan Massredigerare anger du dina ändringar i de berörda fälten.
 4. Klicka på Spara.

För information om hur du använder massredigeraren, se Massredigering av produkter och varianter.

Ändra vilken ordning varianterna visas i

När dina kunder tittar på dina produkter ser de variantalternativ och värden i en viss ordning. Du kan ändra visningsordningen på produktdetaljsidan.

Steg:

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Klicka på namnet på den produkt vars alternativ du vill sortera om.

 3. Dra alternativet i avsnittet Varianter på produktdetaljsidan för att flytta det till en annan position.

  • När en kund befinner sig på produktsidan ser de alternativen för den här produkten i den ordning som du ställer in.
 4. När du har alternativen i den ordning du önskar kan du ändra visningsordningen för alternativvärdena. Klicka på Redigera intill det alternativ vars värden du vill omorganisera. Dra sedan ett alternativvärde för att flytta det till en annan position och klicka på Klar.

  • När en kund befinner sig på produktsidan ser de alternativvärden för varje alternativ i den ordning som du ställer in.
 5. Klicka på Spara.

Redigera en produkts alternativ och värden

Du kan lägga till, ta bort eller redigera alternativ och alternativvärden från produktdetaljerna.

Steg:

Redigera ett metafält för en variant

Du kan lägga till anpassade fält på dina sidor för variantdetaljer med hjälp av metafält. Metafält visas i en redigerbar tabell på dina sidor för variantdetaljer. Varje metafält visar det namn du väljer när du skapar din metafältsdefinition. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa metafältstypen och dess beskrivning och sedan klicka i fältet för att ange ett värde.

Om du har ett Online Store 2.0-tema, till exempel det kostnadsfria Shopify-temat Dawn, kan du lägga till referenser till dina metafält för produktvarianter via temaredigeraren.

Radera variant

När du tar bort en variant tas den bort permanent.

Om du inte vill längre vill sälja en produkt med varianter måste du radera alla dess variantalternativ och värden, inklusive standardvarianten. Annars visas rullgardinsmenyn för att välja en variant fortfarande för dina kunder.

Använder du en massåtgärd om du vill radera flera varianter samtidigt.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis