Redigera varianter för en befintlig produkt (Shopify-admin)

Du kan redigera och ta bort varianter för en produkt på dess detaljsida. Detta ger dig flexibiliteten att ändra varianterna som du säljer för en produkt när som helst.

Ändra variantdetaljer

Du kan ändra detaljerna för en viss variant. Du kan till exempel ändra priset på varianten eller ändra dess bild.

Om du redigerar en variant i webbutiken och väljer att Fortsätta sälja när det är slut i lager kan du fortsätta försäljningen när lagret är på noll och under. Om du till exempel har tomt i lager men använder en produktlistning som förbeställning och vill att kunder ska kunna köpa produkten. När någon köper produkten kommer din lagernivå gå under noll. Däremot kommer kunder inte kunna köpa produkten om du väljer bort detta alternativ på grund av att du inte vill sälja en slutsåld produkt.

Steg:

Redigera varianter för butiker med flera platser

Om din butik använder flera platser, så är sättet att redigera varianter annorlunda än för butik med endast en plats.

Redigera priser, kvantiteter, SKU, streckkoder eller HS-koder för alla varianter

Du kan snabbt redigera priser, kvantiteter, SKU: er, streckkoder eller HS-nummer för alla varianter av en produkt, utan att först välja varianter.

Steg:

 1. Klicka på Redigera variant i avsnittet Varianter.

 2. Välj ett av alternativen under Redigera.

 3. I dialogrutan Redigera, ange ett nytt pris eller en kvantitet för alla varianter, eller ange värdena för varje variant individuellt.

 4. Klicka på Spara.

Redigera alla varianter i massredigeraren

För en befintlig produkt kan du redigera alla fält för alla varianter i massredigeraren, utan att välja varianterna först.

Steg:

 1. I avsnittet Varianter klickar du på Redigera varianter > Öppna massredigerare.
 2. På sidan Massredigerare anger du dina ändringar i de berörda fälten.
 3. Klicka på Spara.

För information om hur du använder massredigeraren, se Massredigering av produkter och varianter.

Ändra den ordning alternativen visas i

När dina kunder tittar på dina produkter ser de variantalternativ i en viss beställning. Du kan ändra visningsordningen på produktdetaljsidan.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på namnet på den produkt vars alternativ du vill sortera om.

 3. Dra alternativet i avsnittet Alternativ på produktinformationssidan för att flytta det till en annan position.

  När en kund befinner sig på produktsidan ser de alternativen för den här produkten i den ordning som du ställer in.

 4. När du har alternativen i den ordning du önskar kan du ändra visningsordningen för alternativvärdena. Klicka på Redigera intill det alternativ vars värden du vill omorganisera. Dra sedan ett alternativvärde för att flytta det till en annan position och klicka på Klar.

  När en kund befinner sig på produktsidan ser de alternativvärden för varje alternativ i den ordning som du ställer in.

 5. Klicka på Spara.

Redigera en produkts alternativ

Du kan lägga till, ta bort eller redigera alternativ och alternativvärden från produktdetaljerna.

Steg:

Redigera ett metafält för en variant

Du kan lägga till anpassade fält på dina sidor för variantdetaljer med hjälp av metafält. Metafält visas i en redigerbar tabell på dina sidor för variantdetaljer. Varje metafält visar det namn du väljer när du skapar din metafältsdefinition. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa metafältstypen och dess beskrivning och sedan klicka i fältet för att ange ett värde.

Om du har ett tema för Webbutik 2.0, till exempel det kostnadsfria Shopify-temat Dawn, kan du lägga till referenser till dina metafält för produktvarianter via temaredigeraren.

Radera variant

När du tar bort en variant tas den bort permanent.

Om du inte vill längre vill sälja en produkt med varianter, måste du ta bort alla dess varianter, inklusive standardvarianten. Annars visas den rullgardinsmenyn för att välja en variant fortfarande för dina kunder. Använder du en massåtgärd om du vill radera flera varianter samtidigt.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis