Varianten voor een bestaand product bewerken (Shopify-beheercentrum)

Je kunt varianten voor een product bewerken en verwijderen op de gegevenspagina. Hiermee heb je de flexibiliteit om de varianten die je voor een product verkoopt op elk gewenst moment te wijzigen. Je kunt de gegevens voor een specifieke variant wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld de prijs van de variant of de afbeelding wijzigen wijzigen.

Individueel variantgegevens bewerken

Je kunt je variantgegevens individueel bewerken. Sommige variantgegevens, zoals prijs, hoeveelheid, SKU, barcodes, gewicht, HS-codes en land of regio van herkomst, kun je rechtstreeks bewerken in de variantlijst.

Variantgegevens in bulk bewerken

Je kunt alle gegevens voor meerdere varianten tegelijk wijzigen met behulp van de bulk-editor. Raadpleeg Producten en varianten bewerken in de bulk-editor voor informatie over het gebruik van de bulk-editor.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op het product dat je wilt bewerken.

 3. Voer in de sectie Varianten een van de volgende handelingen uit:

  • Als je specifieke varianten wilt bewerken, selecteer je de varianten die je wilt bewerken met de selectievakjes en klik je vervolgens op Bewerken in bulk.
  • Als je alle varianten tegelijk wilt bewerken, klik je op Bewerken > Bewerken in bulk.
 4. Breng de wijzigingen aan in je varianten.

 5. Klik op Opslaan.

Keuzevarianten en waarden bewerken

Je kunt keuzevarianten en optiewaarden toevoegen, verwijderen of bewerken.

De weergavevolgorde van keuzevarianten en waarden wijzigen

Wanneer klanten producten bekijken, worden keuzevarianten en waarden in een bepaalde volgorde weergegeven. Je kunt de weergavevolgorde wijzigen.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op het product dat je wilt bewerken.

 3. Voer in de sectie Varianten een van de volgende handelingen uit:

  • Gebruik de handles ⋮⋮ om met neerzetten en slepen naast de optie de volgorde van de keuzevarianten te herschikken.
  • Als je de volgorde van de optiewaarden wilt herschikken, klik je op Bewerken naast de optie en gebruik je de handles ⋮⋮ om neer te zetten en te slepen.
 4. Klik op Opslaan.

Een metaveld voor een variant bewerken

Met metavelden kun je aangepaste velden toevoegen aan de pagina's voor variantproductgegevens. Metavelden worden op de pagina's voor variantproductgegevens in een bewerkbare tabel weergegeven. Voor elk metaveld wordt de naam weergegeven die je selecteert wanneer je de metavelddefinitie aanmaakt. Je kunt op elke rij in de tabel klikken om het type metaveld met bijbehorende beschrijving te bekijken en daarna op het veld klikken om een waarde in te voeren.

Als je een Online Store 2.0-thema hebt, zoals Dawn, een gratis Shopify-thema, kun je via de themabewerker verwijzingen toevoegen aan metavelden voor productvarianten.

Een variant verwijderen

Als je een product met varianten niet meer wilt verkopen, verwijder je alle keuzevarianten en waarden, inclusief de standaard. Anders blijft de vervolgkeuzelijst om een variant te selecteren zichtbaar voor klanten.

Gebruik een bulkactie als je meerdere varianten tegelijk wilt verwijderen.

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis