Thêm mẫu mã (trang quản trị Shopify)

Bạn thêm mẫu mã cho sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc. Mỗi tổ hợp giá trị tùy chọn dành cho sản phẩm có thể là một mẫu mã của sản phẩm đó.

Khi thêm một sản phẩm, bạn điều chỉnh cài đặt Giá, Hàng trong khoVận chuyển của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết sản phẩm. Tuy nhiên, khi thêm mẫu mã cho sản phẩm, bạn cần điều chỉnh cài đặt đó cho từng mẫu mã trong trang thông tin chi tiết mẫu mã.

Cân nhắc để thêm mẫu mã

 • Bạn có thể tạo tối đa 100 mẫu mã cho mỗi sản phẩm.

 • Mỗi sản phẩm có thể gồm tối đa 3 tùy chọn. Tùy chọn giữa các sản phẩm có thể khác nhau. Ví dụ: Một sản phẩm có thể sử dụng kích cỡ, màu sắc và phong cách, một sản phẩm khác có thể sử dụng trọng lượng, bề mặt hoàn thiện và chất liệu.

 • Nếu muốn lưu thông tin chuyên biệt cho mẫu mã, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã. Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 như chủ đề Shopify miễn phí Dawn thì bạn có thể thêm tham chiếu vào các trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

 • Các cửa hàng có 50.000 mẫu mã trở lên phải chịu giới hạn tốc độ hằng ngày khi tải lên mẫu mã bằng ứng dụng hoặc thao tác nhập tệp CSV. Bạn có thể thêm đến 1.000 mẫu mã mới trong một ngày trước khi đạt đến giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn này, bạn sẽ thấy lỗi và cần đợi 24 giờ trước khi có thể thêm mẫu mã bằng ứng dụng hoặc thao tác nhập tệp CSV. Các cửa hàng Plus không phải chịu giới hạn này.

 • Nếu bạn đang thêm một mẫu mã cho cửa hàng trực tuyến và chọn Continue selling when out of stock (Tiếp tục bán hàng khi hết hàng), bạn có thể tiếp tục bán sản phẩm khi số lượng hàng trong kho về 0 và dưới 0. Ví dụ: Bạn không có hàng lưu kho nhưng bạn đang sử dụng sản phẩm đăng tải dưới dạng đơn hàng đặt trước và muốn khách hàng có khả năng mua sản phẩm. Khi sản phẩm được mua, số lượng hàng lưu kho của bạn sẽ giảm xuống dưới 0. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này vì không muốn bán sản phẩm đã bán hết, khách hàng sẽ không thể mua sản phẩm.

Thêm mẫu mã khi tạo sản phẩm

Bạn có thể thêm mẫu mã cho sản phẩm trong quá trình tạo.

Thêm tùy chọn cho sản phẩm hiện có

Nếu đã tạo sản phẩm, bạn có thể thêm các tùy chọn vào sản phẩm để tạo mẫu mã mới. Sau khi lưu mẫu mã, bạn có thể thêm giá cho mẫu mã.

Thêm giá trị cho tùy chọn hiện có

Nếu đã tạo một sản phẩm với các tùy chọn mẫu mã, thì bạn có thể thêm các giá trị mới cho tùy chọn để nhanh chóng tạo nhiều kết hợp mẫu mã mới.

Ví dụ: Nếu bạn đang cung cấp ba kích cỡ (Nhỏ, Trung bìnhLớn) và hai màu (ĐỏXanh dương), và bạn muốn thêm màu thứ ba Vàng, thì phương pháp này sẽ tạo ra cùng lúc 3 kích cỡ có thể có của các mẫu mã màu vàng.

Thêm mẫu mã theo cách thủ công

Bạn có thể thêm một mẫu mã mỗi lần. Để lưu mẫu mã mới, phải có ít nhất một giá trị tùy chọn mới. Bạn không thể lưu mẫu mã có chi tiết trùng lặp hoàn toàn với một mẫu mã khác đã tồn tại.

Thêm mẫu mã bằng cách sao chép mẫu mã hiện có

Bạn có thể sao chép mẫu mã để tiết kiệm thời gian khi thêm các mẫu mã tương tự, thay vì nhập lại thông tin chi tiết giống nhau. Mẫu mã trùng lặp có cùng thông tin chi tiết với mẫu mã ban đầu.

Để lưu mẫu mã trùng lặp, bạn cần chỉnh sửa ít nhất một giá trị tùy chọn của mẫu mã đó. Bạn không thể lưu mẫu mã có chi tiết trùng lặp hoàn toàn với chính mẫu mã đó hoặc một mẫu mã khác đã tồn tại.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm cần sao chép mẫu mã.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào tên mẫu mã để sao chép, rồi nhấp vào Duplicate (Sao chép).

 4. Chỉnh sửa tối thiểu một giá trị tùy chọn để tạo mẫu mã duy nhất. Bạn có thể thêm giá trị tùy chọn mới hoặc thêm giá trị tùy chọn đã dùng cho mẫu mã sản phẩm.

 5. Nhấp vào Lưu.

Thêm nhiều mẫu mã bằng thao tác hàng loạt

Bạn có thể cần thêm nhiều mẫu mã cùng lúc. Thay vì mỗi lần thêm một mẫu mã, bạn có thể thao tác hàng loạt để nhân bản mẫu mã hiện có với giá trị tùy chọn mới một cách nhanh hơn.

Ví dụ: Bạn có thể bán áo phông với hai tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ và màu sắc. Tùy chọn kích cỡ có ba giá trị: nhỏ, vừa hoặc lớn. Tùy chọn màu sắc có hai giá trị: xanh dương hoặc xanh lá cây. Bạn có thể tạo ra sáu mẫu mã từ những giá trị tùy chọn này.

Khi sử dụng thao tác hàng loạt để thêm mẫu mã mới, bạn đang chọn nhiều mẫu mã tương tự và nhân bản thông tin chi tiết của các mẫu mã đó nhưng thay đổi ít nhất một giá trị tùy chọn.

Trước tiên, chọn mẫu mã cần sao chép:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm cần thêm mẫu mã.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn mẫu mã cần sao chép. Mẫu mã bạn chọn phải có cùng giá trị tùy chọn dành cho tùy chọn cần thêm và có giá trị tùy chọn khác với tất cả các tùy chọn khác, ví dụ như áo phông xanh lá cỡ nhỏ, vừa và lớn.

Sau khi chọn các mẫu mã muốn sao chép, bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để thêm mẫu mã mới:

 1. Nhấp vào ... rồi cuộn xuống mục NHÂN BẢN MẪU MÃ. Tiếp theo, nhấp vào "...trong Tùy chọn khác" dựa vào bộ mẫu mã bạn chọn.
 2. Trong hộp thoại Create duplicate variants (Tạo mẫu mã trùng lặp), nhập giá trị cho mẫu mã mới bạn muốn tạo và chọn thông tin để sao chép từ các mẫu mã hiện có.
 3. Nhấp vào Sao chép.

Sản phẩm hiện có mẫu mã mới chứa giá trị tùy chọn bạn đã nhập và các giá trị tùy chọn khác được nhân bản từ mẫu mã bạn chọn. Có thể bạn sẽ cần thêm thông tin bổ sung cho mẫu mã mới tùy theo thông tin bạn đã chọn sao chép từ mẫu mã gốc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí