Varianter

Du kan legge til varianter for et produkt som har flere enn ett alternativ, for eksempel størrelse og farge. Hver kombinasjon av alternativer for et produkt er en variant av dette produktet.

La oss si at du selger t-skjorter med to alternativer: størrelse og farge. Størrelsesalternativet har tre verdier: liten, medium og stor. Fargealternativet har to verdier: blå og grønn. En bestemt variant av disse alternativene kan være en liten, blå t-skjorte.

Du kan se en liste over varianter for et produkt på produktdetaljsiden.

Når du legger til varianter for et produkt, endrer det måten du angir produktdetaljene på. For produkter som ikke har noen varianter, må du justere prisene, lagerbeholdningenog fraktinnstillingene for produktet fra produktdetaljsiden. Etter at du har lagt til varianter, må du justere disse innstillingene for hver variant fra variantdetaljsiden.

Du kan også administrere lagerbeholdning for hver variant fra lagerbeholdning-siden.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis