Fejlfinding og almindelige problemer i forbindelse med QuickBooks Desktop POS-migrering

Hvis du oplever en fejl under upload af QuickBooks datafiler til Shopify, skal du gennemgå den fejlmeddelelse, du modtager, og se følgende ressourcer til fejlfinding.

Fejlfinding af datafilupload

Når du uploader QuickBooks-datafiler til Shopify, kan du få fejlmeddelelser, der giver vejledning om, hvordan du løser problemet.

Filen kunne ikke uploades på grund af forudsætninger, der ikke blev opfyldt

Hvis du får fejlen Filen kunne ikke uploades på grund af forudsætninger, der ikke blev opfyldt, skal du sikre dig, at de følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Bekræft, at du opfylder kravene til migrering
  • Sørg for, at du uploader den korrekte filtype: .xlsx eller .xls

Kontakt Shopify Support til detailhandel, hvis du ikke kan løse denne fejl.

Filen kunne ikke uploades på grund af manglende overskrifter

Hvis du modtager fejlen Filen kunne ikke uploades på grund af manglende overskrifter, skal du kontrollere, om din datafil har følgende kolonner:

  • Datafilen Lager: Varenummer, varenavn, varebeskrivelse, attribut, størrelse, gennemsnitlig stykpris, normalpris.Forhandlernavn, 1 stk., QB ListID.
  • Datafilen Kunder: Firma, efternavn, fornavn, Gade, Gade2, Stat, postnummer, telefon 1, mail, QB ListID, By.
  • Datafilen Forhandler: Firma, efternavn, fornavn, Gade, Gade2, By, Stat, postnummer, telefon 1, mail, QB ListID.

Hvis de angivne kolonner findes i din uploadfil, skal du kontakte Shopify Support til detailhandel.

Hvis de angivne kolonner ikke findes i din uploadfil, skal du kontakte Intuit Support.

Fejlfinding af varelinjer

Når du har startet datamigreringen, kan du se meddelelsen Varelinjefejl. Det betyder, at der er et problem med nogle få dataposter, som du skal rette. Der genereres en undtagelsesfil, som du kan downloade for at rette eller slette dine dataværdier og derefter genindlæse din datafil.

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om de almindelige fejl i forbindelse med varelinjer, og hvordan du løser dem:

Varelinjefejl
Fejlkode Løsning
Telefonnummer/mailadresse er allerede i brug Ret eller slet kundens telefonnummer eller mailadresse.
Telefonnummer/mailadresse er ugyldig Ret eller slet kundens telefonnummer eller mailadresse.
Antallet kunne ikke angives, fordi lokationen blev slettet Sørg for, at lokationen er opsat korrekt i din Shopify-administrator. Hvis lokationen findes, skal du oprette en ny lokation og angive linjen til denne nye lokation. Genindlæs undtagelsesfilen igen i afsnittet Lager.
Pris pr. vare skal være større end eller lig med 0 Opdater dine omkostninger pr. varelinje med en værdi, der er større end eller lig med 0.
Titlen må ikke være tom Tilføj produkttitlen.
Årsagen blev ikke fundet under afsendelsen af data Kontakt Shopifys support til detailhandel
Ukendt fejl. Kontakt support. Kontakt Shopifys support til detailhandel
Kunden findes ikke Kontakt Shopifys support til detailhandel

Foretag fejlfinding af varelinjer

Hvis du vil foretage fejlfinding af varelinjer, skal du downloade den undtagelsesfil, der er angivet i meddelelsen, og derefter rette dataene, gemme og uploade undtagelsesfilen i QuickBooks Desktop Connector-appen.

Hvis du for eksempel modtager meddelelsen om, at telefonnummeret eller mailadressen allerede er i brug, eller at telefonnummeret er ugyldigt, og du ikke har et opdateret telefonnummer eller en opdateret mailadresse, kan du vælge at slette telefonnummeret eller mailadressen og gemme dem. Hvis du vil importere en kunde til Shopify, er det kun kundenavnet, der kræves.

Du kan også springe datafilerne med fejl over, men disse data importeres ikke til Shopify.

Trin:

  1. I meddelelsen om varelinjefejl skal du, afhængigt af hvilken fil der har fejl, klikke for at downloade fil med lagerfejl, downloade fil med kundefejl eller downloade fil med forhandlerfejl.
  2. Åbn fejlfilen, gennemgå kolonnen med årsagene til fejlene, og ret fejlene.
  3. Gå til appen QuickBooks Desktop Connector, og klik på Tilføj datafil i det tilsvarende afsnit, f.eks. Lager, Kunder eller Forhandlere, for at genuploade datafilen.
  4. Valgfrit: Hvis du vil springe filen med de manglende data over, skal du klikke påSpring denne fil over > Ja, fortsæt migrering.De data, du springer over, importeres ikke til Shopify.

Fejlfinding af almindelige problemer

Gennemgå følgende almindelige problemer i forbindelse med QuickBooks Desktop POS-migrering og -integration, og hvordan du foretager fejlfinding af dem:

Det er ikke muligt at eksportere QuickBooks-datafiler til migrering

Læs denne vejledning i, hvordan du eksporterer QuickBooks-datafiler. Kontakt Intuit Support, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Stocky API-nøglen kunne ikke findes

Du kan finde din Stocky API-nøgle i Stocky-appen i din Shopify-administrator. Få mere at vide under Hent din Stocky API-nøgle

Stocky API-nøglen er forkert

Prøv at generere en ny API-nøgle i Stocky-appen, og prøv derefter igen med den nye nøgle.

Integreret før migrering

Hvis du integrerede din QuickBooks Desktop-regnskabssoftware med Shopify, inden du migrerede dine QuickBooks Dekstop POS-data til Shopify, skal du nulstille processen og fuldføre migreringen først. Kontakt Shopify Support til detailhandel for at få hjælp.

Kunne ikke opdatere til QuickBooks Desktop POS-version 19

Afhængigt af hvilken version af QuickBooks Desktop POS, du bruger, kan din opdateringssti til QuickBooks Desktop POS-version 19 være anderledes. Få mere at vide under opdatering af din QuickBooks Desktop POS til version 19

QuickBooks Online kan ikke integreres med Shopify

Hvis du bruger QuickBooks Online i stedet for QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaren, kan du migrere dine QuickBooks-data, men du kan ikke integrere via QuickBooks Desktop Connector-appen. Hvis du vil integrere og synkronisere dine Shopify POS-data til QuickBooks Online, kan du bruge tredjepartsappen QuickBooks Online fra Inuit.

Produkter er importeret med forkert eller nul antal

Se afsnittet Historik for regulering for dit produkt i QuickBooks Desktop POS. Hvis dit produkt er blevet redigeret to gange af appen, er dine QuickBooks Desktop POS-lokationer muligvis blevet knyttet til en enkelt Shopify-lokation. Kontakt Shopify Support til detailhandel for at få hjælp.

Upload af QuickBooks-datafiler tager for lang tid

Det kan tage fra 1 time til 5 timer at gennemføre migreringen. Længden af migreringen afhænger af mange faktorer, såsom din QuickBooks POS-opsætning, mængden af data, du migrerer, eller antallet af dine lokationer. Den aktuelle gennemsnitlige varighed af migreringen er cirka 5,5 timer. QuickBooks Desktop Connector-appen kan migrere op til 50.000 varelinjer pr. dag. Hvis migreringen tager længere tid end 5,5 timer, skal du kontakte Shopify Support til detailhandel for at få hjælp.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis