Angre en overføring for et utsalgssted

Hvis du oppretter en overføring eller mottar varer med en feil for et sted, må du enten slette overføringen eller justere lagernivået for å ta høyde for feilen:

  • Hvis du ikke har mottatt lagerbeholdningen ennå, kan du åpne overføringen på overføringer-siden og enten endre opprinnelsen eller slette overføringen.

  • Hvis du allerede har merket lagerbeholdningen som mottatt, kan du ikke slette eller avbryte overføringen. I stedet kan du angre lagerjusteringen på en av følgende måter:

    • Åpne feiloverføringen, trykk på Motta varer og godta et negativt antall varer for å nulle ut varene som ble merket som mottatt.
    • Under produkter ≫ lagerbeholdning > oppdatert mengde, justerer du lagerantall ved å legge til et negativt antall varer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis