Hoàn tác đợt chuyển đối với một địa điểm

Nếu bạn vô ý tạo một đợt chuyển hoặc nhận mặt hàng nhầm cho một địa điểm, bạn cần xóa đợt chuyển hoặc điều chỉnh mức hàng trong kho để khắc phục nhầm lẫn:

  • Nếu chưa nhận được hàng trong kho, bạn có thể mở đợt chuyển trên trang Đợt chuyển và thay đổi nơi gửi hoặc xóa đợt chuyển.

  • Nếu bạn đánh dấu hàng trong kho là đã nhận, bạn không thể xóa hoặc hủy đợt chuyển. Thay vào đó, hãy hoàn tác điều chỉnh hàng tồn kho theo một trong những cách sau:

    • Mở đợt chuyển nhầm, nhấp vào Receive items (Nhận mặt hàng) và chấp nhận số lượng mặt hàng âm để hủy những mặt hàng được đánh dấu là đã nhận.
    • Trong Sản phẩm > Hàng trong kho > Updated quantity (Số lượng đã cập nhật), điều chỉnh lượng hàng trong kho bằng cách thêm số lượng mặt hàng là một số âm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí