Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor om Stocky.

Kan jag synkronisera kostnadspriser mellan Shopify och Stocky?

Ja, kostnadspriser synkroniseras mellan Shopify och Stocky. För att uppdatera kostnadspriser väljer du Inställningar > Synkronisera i Stocky. Klicka på Synkronisera genomsnittliga kostnader till Shopify för att uppdatera priserna från Stocky till Shopify. Om du vill uppdatera priserna från Shopify till Stocky klickar du på Synkronisera kostnadspriser i Stocky.

Kan jag använda de anpassade fält som jag skapar i Stocky i min Shopify-admin?

Nej. Stockys anpassade fält kan endast användas inom Stocky.

Hur rundar Stocky av siffror?

Stocky avrundar alla nummer till två decimaler och lägger sedan ihop alla radartiklar för att ange en summa. Om du behöver ändra summan i en faktura för att matcha en extern bokföringsprogramvara, kan du använda fältet Justeringar i alla fakturor.

Varför synkroniseras Stocky inte med Shopify?

Det finns två vanliga situationer som gör att Stocky inte kan synkronisera med Shopify:

  • det går inte att ansluta till Shopify API
  • en ändring i ditt variant-ID

Det går inte att ansluta till Shopify API

Om Shopify API inte är tillgängligt eller returnerar ett fel när Stocky försöker uppdatera dina lagernivåer ska du vänta fem minuter och sedan försöka synkronisera igen.

Om synkroniseringsproblemet inte går att lösa kan det bero på en ändring i produktens variant-ID. Följ guiden i nästa avsnitt för att åtgärda felet.

En ändring i ditt variant-ID

Varje produkt och variant i Shopify har ett eget unikt ID, som kallas för ett variant-ID. Stocky kommunicerar med Shopify med hjälp av detta unika ID. Stocky fortsätter att koppla till samma variant-ID även när du raderar en produkt. Till exempel kan vissa appar eller att importera produkter i bulk radera och skapa samma produkt, vilket ändrar variant-ID:t. När detta inträffar kan Stocky inte hitta variant-ID:t för den raderade produkten och kommer inte kunna synkronisera med den produktens information.

Om din inköpsorder (PO) i Stocky har en raderad produkt måste du redigera inköpsordern för att ta bort den raderade produkten och lägga till den nya produkten med det nya variant-ID:t. När du har redigerat inköpsordern kan Stocky synkronisera igen.

Följ dessa bästa praxis för att undvika att göra ändringar i dina variant-ID:n:

  • När du uppdaterar produkter i Shopify ska du inte radera produkten och skapa en liknande. Redigera alltid originalprodukten för att säkerställa att variant-ID:t förblir detsamma.
  • När du importerar produkter i bulk i Shopify ska du se till att alltid klicka på Ersätt alla aktuella produkter som har samma namn för att behålla samma variant-ID för dina produkter.

Om du inte utför några åtgärder som kan påverka ditt variant-ID kanske en av dina andra appar orsakar synkroniseringsproblemet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis