Lageröverföring

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan spåra lageröverföringar mellan dina platser i Stocky-appen. Den meddelar dig vart ditt lager är vid varje tidpunkt.

Om du till exempel har en regional försäljning i Kalifornien kan du överföra ditt lager i förväg till den närmaste platsen för att vara redo för försäljningen. När produkterna anländer kan du acceptera lageröverföringen inom Stocky för att uppdatera dina lagernivåer.

Skapa en lageröverföring

 1. I Stocky-appen klickar du på Lager > Ny lageröverföring.
 2. Ange de platser som lagret flyttar mellan och klicka sedan på Skapa.
 3. Lägg till produkterna och kvantiteterna.
 4. Klicka på Skickanär du är redo att skicka produkterna. Detta minskar lagernivåerna vid överföringens ursprungsplats.
 5. Klicka på Ta emot när lagerförteckningen har anlänt till destinationen för överföringen. Detta ökar lagernivåerna på destinationsplatsen för överföringen.

Ta emot lageröverföringar med en streckkodsläsare

 1. Klicka på Lageröverföringar i Stocky-appen.
 2. Klicka på Åtgärder och sedan på Streckkodsläsning.
 3. Skanna varje artikel för att öka antalet artiklar som skannats eller uppdatera kvantiteten manuellt i avsnittet Motta. Om du mottagit alla artiklar som du beställt kan du klicka på Alla i avsnittet Motta.
 4. Valfritt: Ange ett antal manuellt i avsnittet Skicka tillbaka till lager för att fylla på lagret på källplatsen.
 5. Valfritt: Om du vill avvisa artiklar, till exempel skadade artiklar, anger du manuellt hur många artiklar du avvisar i avsnittet Avvisa.
 6. Klicka på Synkronisera och sedan på Bekräfta.

Om antalet i avsnittet Motta är lägre än antalet i avsnittet Skickat kan du klicka på Alla i avsnittet Skicka tillbaka till lager eller Avvisa för att automatiskt ange de återstående artiklarna.

Status för artiklarna i överföringen uppdateras för att återspegla de val du gjorde när du tog emot lageröverföringen. Om du vill uppdatera en artikels status kan du klicka på Åtgärd > Ta emot återstående artiklar eller klicka på Streckkodsläsning och följa stegen ovan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis