Lageröverföring

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan spåra lageröverföringar mellan dina platser i Stocky-appen. Den meddelar dig vart ditt lager är vid varje tidpunkt.

Om du till exempel har en regional försäljning i Kalifornien kan du överföra ditt lager i förväg till den närmaste platsen för att vara redo för försäljningen. När produkterna anländer kan du acceptera lageröverföringen inom Stocky för att uppdatera dina lagernivåer.

Skapa en lageröverföring

 1. I Stocky-appen klickar du på Lager > Ny lageröverföring.
 2. Ange de platser som lagret flyttar mellan och klicka sedan på Skapa.
 3. Lägg till produkterna och kvantiteterna.
 4. Klicka på Skickanär du är redo att skicka produkterna. Detta minskar lagernivåerna vid överföringens ursprungsplats.
 5. Klicka på Ta emot när lagerförteckningen har anlänt till destinationen för överföringen. Detta ökar lagernivåerna på destinationsplatsen för överföringen.

Ta emot lageröverföringar med en streckkodsläsare

Steg 1: Lägg till lageröverföringar till en kassasystemsenhets smarta rutnät

Se till att lägga till en lageröverföringspanel för varje kassasystemsenhet som kommer att ta emot lager.

Steg:

 1. Tryck på Lägg till bricka i det smarta rutnätet i Shopify POS-appen.
 2. Tryck på App > Stocky.
 3. I fältet Lageröverföringar, tryck på Lägg till.
 4. Klicka på Spara.

Steg 2: Ta emot lageröverföringar

 1. Tryck på Lageröverföringar på det smarta rutnätet i Shopify POS-appen.
 2. Tryck på den lageröverföring som du vill ta emot i fliken Under transport.
 3. Tryck på artikeln i överföringen som du vill ta emot.
 4. Valfritt: Om du har tagit emot alla artiklar i överföringen så kan du trycka på Ta emot alla för att slutföra överföringen.
 5. Använd din streckkodsläsare för att skanna varje produkt som du har tagit emot eller uppdatera manuellt antalet produkter som tagits emot. Om det finns produkter i överföringen som du vill avvisa använder du avsnittet Avvisa på artikelöverföringen för att ändra lagerförteckningen som du mottar.
 6. Tryck på Uppdatera för att slutföra granskningen av produkten som du tar emot.
 7. När du har granskat varje produkt i överföringen så trycker du på Ta emot (X) artikel/artiklar.

Status för artiklarna i överföringen uppdateras för att återspegla de val du gjorde när du tog emot lageröverföringen. Om du vill uppdatera en artikels status kan du klicka på Åtgärd > Ta emot återstående artiklar eller klicka på Streckkodsläsning och följa stegen ovan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis