Lagerinventeringar

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan använda inventeringar för att räkna dina lagervaror och göra justeringar i dina lagernivåer för att säkerställa att de är korrekta. Du kan utföra en inventering manuellt eller använda en streckkodsläsare istället. Om du gör ändringar i lagernivåerna gör Stocky samma justeringar i Shopify.

Utföra en manuell inventering

 1. Klicka på Lager > Inventering i Stocky.
 2. Klicka på + Inventering.
 3. Ange ett namn för inventeringen. Välj manuell i fältet Inventeringstyp.
 4. Ange resten av detaljerna för inventeringen klicka sedan på Skapa inventering.
 5. Gör något av följande för varje produkt:
  • Om en produkt har rätt lagernivå klickar du på tummen upp-knappen.
  • Om en produkts lagernivå behöver justeras, klicka på tummen ner-knappen, ange rätt lagernivå och klicka sedan på Uppdatera lagernivå.

När du har granskat alla produkter kan du lämna sidan.

Genomför en inventering med en streckkodsläsare

Se till att din streckkodsläsare som stöds är inställd på Basic-läge innan du börjar göra en inventering i Stocky. Se tillverkarens användarmanual för instruktioner.

Steg:

 1. Klicka på Lager > Inventering i Stocky.
 2. Klicka på +Lagerinventering.
 3. Ange ett namn för inventeringen och välj Streckkod i fältet Inventeringstyp.
 4. Ange en plats för inventeringen och klicka sedan på Skapa inventering.
 5. Skanna streckkoden för varje produkt.
 6. Klicka på Skapa lagerjustering efter att alla streckkoder har skannats och bekräfta sedan justeringen.

Delvisa och fullständiga inventeringar

Som standard är en nyskapad inventering en fullständig inventering. Om du vill ändra detta till en delvis inventering går du till fliken Saknas och klickar på Filter. Här kan du specificera filter för att endast välja att göra inventering på en delmängd av dina produkter.

Fliken Saknas visar dig alla produkter som passar inom dina valda filter och som inte redan har lagts till i inventeringen.

Om du kommer till slutet av inventeringen och det fortfarande finns artiklar i din missade lista betyder det att du kan ha artiklar som saknas från dina hyllplan men har en positiv lagernivå. Du kan återställa artiklarna till noll genom att klicka på Nolla alla eller genom att markera dem med kryssrutorna till vänster och sedan klicka på Nolla valda.

Om du av misstag skannar en artikel som inte ingår i din filtrerade delvisa inventering kommer den att flaggas med en varning. Du kan sedan ta bort den från inventeringen genom att klicka på knappen till höger och sedan Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis