Inköpsordrar

Stocky-appen hjälper dig att behandla, redigera och ta emot inköpsordrar (PO).

Skapa en inköpsorder

Om du skapar en PO med ett förslag från Stocky, måste du välja hur många dagar du vill att lagret ska räcka. Inköpsordrar kan återskapas vid en senare tidpunkt i processen.

Steg:

 1. Klicka på Inköpsorder > Ny inköpsorder i Stocky.
 2. Välj vilken säljare eller leverantör som inköpsordern ska skickas till. En leverantör är en grupp säljare, så om du vill skapa en inköpsorder för flera säljare måste du först skapa en ny leverantör.
 3. Välj typ av PO-skapande. Du kan börja med antingen en tom inköpsorder eller en som är baserad på Stockys förslag.

Redigera en inköpsorder

Du kan lägga till, redigera eller ta bort artiklar från en inköpsorder eller ändra prognosalternativen.

Använd formuläret Lägg till produkter i inköpsordern för att lägga till en artikel.

Om du vill redigera kvantiteten för en artikel klickar du i kolumnen Kvantitet, där du kan göra ändringar.

Du kan lägga till eller uppdatera ett artikelkostnadspris genom att klicka i kolumnen Kostnadspris. Du kan också ändra prognostypen och justera en prognosparameter i formuläret Lägg till produkter.

Skicka inköpsordern till din leverantör

Du kan skicka inköpsordrar till en leverantör på flera olika sätt:

 • Skicka en PDF av inköpsordern direkt från Stocky via e-post. Du kan även bifoga inköpsordern som en CSV-fil.
 • Ladda ner inköpsordern och skicka din kopia av inköpsordern manuellt via e-post.

Skicka inköpsorder direkt från Stocky via e-post

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Stocky.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inköp > Alla inköpsordrar i Stocky.

 5. Klicka på inköpsordernumret för den inköpsorder som du vill skicka.

 6. Klicka på Skicka.

 7. Granska detaljerna i dialogrutan Skicka inköpsorder och ange din e-postadress i fältet Svara till.

 8. Valfritt: Markera Bifoga CSV för att även skicka inköpsorderuppgifter som en CSV-fil.

 9. Klicka på Skicka.

Ladda ner inköpsorder och skicka via e-post

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Stocky.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inköp > Alla inköpsordrar i Stocky.

 5. Klicka på inköpsordernumret för den inköpsorder som du vill skicka.

 6. Klicka på Ladda ner och välj önskat alternativ:

  • PDF
  • Oformaterad text
  • CSV

När du har laddat ner en kopia av din inköpsorder kan du inkludera PDF- eller CSV-filen som en bilaga i ett vanligt e-postmeddelande som du skickar till din leverantör. Om du valde att ladda ner din post som oformaterad text, kopiera och klistra in PO-innehållet i själva e-posttexten.

Bekräfta inköpsordern

När din inköpsorder är redo klickar du på Bekräfta. Om du klickar på Bekräfta markeras alla artiklar i inköpsordern som "inte levererade".

Ta emot inköpsordern i din butik

När ditt nya lager anländer till din butik kan du synkronisera det med Shopify, genom att klicka på Ta emot och synkronisera markerat. Om en artikel saknas kan du synkronisera den vid ett senare tillfälle, genom att avmarkera artikeln innan du klickar på Ta emot och synkronisera markerat. Om du vill ändra kvantiteten för en artikel klickar du på kolumnen Kvantitet innan du klickar på Ta emot och synkronisera markerat.

Ta emot delvis och lägg som restorder

Om din leverantör har skickat ett annat antal artiklar än du förväntat dig, eller om vissa artiklar har skadats under transporten, kan du delvis ta emot en artikel och lägga de återstående på restorder.

Steg:

 1. Klicka på pilknappen i kolumnen Kvantitet för artikeln.
 2. I rullgardinsmenyn väljer du Ta emot delvis.
 3. Välj antal artiklar som ska tas emot senare via restorder.

Artikeln är nu uppdelad i två rader.

Ta emot en order med en streckkodsläsare

Du kan ta emot artiklar på en inköpsorder med en vanlig USB-streckkodsläsare.

Steg:

 1. Gå till Ta emot med streckkodsläsare i Stocky-appen.
 2. Skanna varje artikel för att öka antalet artiklar som skannats eller uppdatera kvantiteten manuellt i avsnittet Motta.
 3. När du har skannat alla dina artiklar klickar du på Ta emot skannade > Ta emot och synkronisera för att uppdatera dina Shopify-lagernivåer.

Rabatter

För att lägga till en rabatt till en inköpsorder klickar du på Nytt > Övrigt och anger sedan rabattbeloppet i fältet Kostnadspris, samt en beskrivning och en Kvantitet1. När du är klar klickar du på Lägg till.

Lagernivåsbegränsningar

Stocky låter dig ställa in begränsningar för lagernivå när du använder funktionen PO-prognos.

Minimiordern är det lägsta antalet artiklar som du måste beställa. Om din inköpsorder till exempel förutspår att du behöver beställa 67 av en artikel men minimiordern är 100, läggs 100 artiklar till i inköpsordern.

Minimilagret är det lägsta antalet lagervaror som du bör ha tillgängligt. Om du till exempel redan har 40 av en artikel i lager och din lägsta lagernivå är 100, föreslår din PO-prognos att du beställer minst 60.

Maximalt lager är det högsta antalet lagervaror som du kan ha tillgängligt. Om din inköpsorder till exempel förutspår att du behöver 30 av en artikel men din maximala lagergräns är 20, läggs 20 artiklar till i inköpsordern.

Minimiorder har alltid företräde framför maximalt lager. Antag att du har en maximal lagergräns på 100 och en minimiorder på 20. Om du har 90 i lager föreslår PO-prognosen att du beställer 20, även om det innebär att du skulle överstiga din maximala lagergräns.

Efterfrågansprognostyperna Fyll hyllplan, Fyll hyllplan (om nivån är under minimum) och Mållagernivå har företräde framför en minimumorder när du använder funktionen för PO-prognos.

Ange lägsta och högsta lagervärden

 1. Klicka på Platser i Stocky-appen.
 2. Välj en plats.
 3. Ange dina lägsta och högsta lagervärden.

Ange minsta orderkvantiteter

 1. Klicka på Säljare i Stocky-appen.
 2. Välj en säljare.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Orderbegränsningar.
 5. Ange dina minsta orderkvantiteter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis