Inköpsordrar

Stocky-appen hjälper dig att behandla, redigera och ta emot inköpsordrar (PO).

Skapa en inköpsorder

Om du skapar en PO med ett förslag från Stocky, måste du välja hur många dagar du vill att lagret ska räcka. Inköpsordrar kan återskapas vid en senare tidpunkt i processen.

Steg 1: Öppna en inköpsorder

 1. Klicka på Inköp i Stocky.
 2. Klicka på Skapa inköpsorder.
 3. Använd rullgardinsmeny för att välja vilken säljare eller leverantör inköpsordern ska vara till.
 4. Gör något av följande beroende på om du har valt en säljare eller en leverantör:

  • Om du väljer Säljare så väljer du vilken säljare din inköpsorder är till för i rullgardinsmenyn.
  • Om du väljer Leverantör så väljer du vilken leverantör din post är till för från rullgardinsmenyn. En leverantör är en grupp av säljare. Om du vill skapa en inköpsorder för flera säljare så måste du först skapa en ny leverantör.
 5. Använd rullgardinsmenyn Generera för att välja typ av generering av inköpsorder. Du kan generera en tom inköpsorder eller en inköpsorder baserad på Stockys förslag.

 6. Valfritt: Om du väljer att generera inköpsordern baserat på Stockys förslag så använder du Förslag för (dagar) för att ange antalet dagar som du vill att ditt nya lager ska vara.

 7. Använd rullgardinsmenyn Plats att ta emot lager på för att välja den plats du vill att inköpsordern ska levereras till.

 8. Valfritt: Om du väljer att generera din inköpsorder baserat på Stockys förslag så använder du Basera prognos på för att välja hur du vill att Stocky ska generera din inköpsorder.

Steg 2: Redigera en inköpsorder

Du kan lägga till, redigera eller ta bort artiklar från en inköpsorder eller ändra prognosalternativen.

Använd formuläret Lägg till produkter i inköpsordern för att lägga till en artikel.

Om du vill redigera kvantiteten för en artikel klickar du i kolumnen Kvantitet, där du kan göra ändringar.

Du kan lägga till eller uppdatera ett artikelkostnadspris genom att klicka i kolumnen Kostnadspris. Du kan också ändra prognostypen och justera en prognosparameter i formuläret Lägg till produkter.

Steg 3: Lägg till rabatter till en inköpsorder

För att lägga till en rabatt till en inköpsorder klickar du på Nytt > Övrigt och anger sedan rabattbeloppet i fältet Kostnadspris, samt en beskrivning och en Kvantitet1. Klicka på Lägg till när du är klar.

Steg 4: Skicka en inköpsorder

Du kan skicka inköpsordrar till en leverantör på flera olika sätt:

 • Från Stocky: Du kan skicka inköpsordern direkt från Stocky som en PDF- eller CSV-fil via e-post.
 • Via e-post: Du kan ladda ner inköpsordern och skicka kopian av inköpsordern manuellt via e-post.

Steg 5: Bekräfta inköpsordern

När inköpsordern är klar så klickar du på Markera som beställd. Om du klickar på Markera som beställd så markeras alla artiklar i inköpsordern som "ej levererade". Artiklar som ingår i inköpsordern visas som inkommande lagervaror i Shopify-admin.

Ta emot inköpsordern i din butik

När ditt nya lager anländer till din butik kan du synkronisera det med Shopify, genom att klicka på Ta emot och synkronisera markerat. Om en artikel saknas kan du synkronisera den vid ett senare tillfälle, genom att avmarkera artikeln innan du klickar på Ta emot och synkronisera markerat. Om du vill ändra kvantiteten för en artikel klickar du på kolumnen Kvantitet innan du klickar på Ta emot och synkronisera markerat.

Ta delvis emot och lägg som restorder

Om din leverantör har skickat ett annat antal artiklar än du förväntat dig, eller om vissa artiklar har skadats under transporten, kan du delvis ta emot en artikel och lägga de återstående artiklarna på restorder.

Steg:

 1. Klicka på pilknappen i kolumnen Kvantitet för artikeln.
 2. I rullgardinsmenyn väljer du Ta emot delvis.
 3. Välj antal artiklar som ska tas emot senare via restorder.

Artikeln är nu uppdelad i två rader.

Ta emot en order med en streckkodsläsare

Du kan ta emot artiklar på en inköpsorder med en vanlig USB-streckkodsläsare.

Steg:

 1. Gå till Ta emot med streckkodsläsare i Stocky-appen.
 2. Skanna varje artikel för att öka antalet artiklar som skannats eller uppdatera kvantiteten manuellt i avsnittet Motta.
 3. När du har skannat alla dina artiklar klickar du på Ta emot skannade > Ta emot och synkronisera för att uppdatera dina Shopify-lagernivåer.

Separerade poster för delvis mottagna inköpsordrar som använder Shopify kassasystem

Poster i inköpsordrar separeras beroende på status när de använder UI-tillägget Stocky Purchase Orders POS, i syfte att förbättra leverantörshanteringen och slutförandet av inköpsordrar.

Lager för inköpsordrar kan få tre olika statusar:

 • Inte mottaget – Lagret har inte granskats och är inte tillgängligt för försäljning.
 • Mottaget – Lager har granskats och är tillgängligt för försäljning.
 • Avvisat – Lagret har granskats och är inte tillgänglig för försäljning.

En Extra-etikett visas tillsammans med Received eller Rejected för att markera överskott. Lager för inkommande inköpsorder visas i Shopify-admin och Shopify kassasystem.

Lager för inkommande inköpsorder visas på produktsidan

Det inkommande lagret som är kopplat till inköpsordrar som skapats i Stocky visas på produktsidan i Shopify-admin och Shopify kassasystem. Inkommande överfört lager är inte tillgängligt.

Steg:

 1. Skapa ett inköpsorderutkast.
 2. Lägg till produktposter och kvantiteter.
 3. När inköpsordern har markerats som beställd visas lagerkvantiteterna som inkommande kvantiteter i Shopify-admin och i Shopify kassasystem för varje produkt i inköpsordern.

Lagernivåsbegränsningar

Stocky låter dig ställa in begränsningar för lagernivå när du använder funktionen PO-prognos.

Minimiordern är det lägsta antalet artiklar som du måste beställa. Om din inköpsorder till exempel förutspår att du behöver beställa 67 av en artikel men minimiordern är 100, läggs 100 artiklar till i inköpsordern.

Minimilagret är det lägsta antalet lagervaror som du bör ha tillgängligt. Om du till exempel redan har 40 av en artikel i lager och din lägsta lagernivå är 100, föreslår din PO-prognos att du beställer minst 60.

Maximalt lager är det högsta antalet lagervaror som du kan ha tillgängligt. Om din inköpsorder till exempel förutspår att du behöver 30 av en artikel men din maximala lagergräns är 20, läggs 20 artiklar till i inköpsordern.

Minimiorder har alltid företräde framför maximalt lager. Antag att du har en maximal lagergräns på 100 och en minimiorder på 20. Om du har 90 i lager föreslår PO-prognosen att du beställer 20, även om det innebär att du skulle överstiga din maximala lagergräns.

Efterfrågansprognostyperna Fyll hyllplan, Fyll hyllplan (om nivån är under minimum) och Mållagernivå har företräde framför en minimumorder när du använder funktionen för PO-prognos.

Ange lägsta och högsta lagervärden

 1. Klicka på Platser i Stocky-appen.
 2. Välj en plats.
 3. Ange dina lägsta och högsta lagervärden.

Ange minsta orderkvantiteter

 1. Klicka på Säljare i Stocky-appen.
 2. Välj en säljare.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Orderbegränsningar.
 5. Ange dina minsta orderkvantiteter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis