Ostotilaukset

Stocky-sovellus auttaa sinua käsittelemään, muokkaamaan ja vastaanottamaan ostotilauksia (PO).

Luo ostotilaus

Jos luot ostotilausta käyttämällä Stockyn ehdotusta, sinun on valittava, kuinka monta päivää haluat varastosi kestävän. Ostotilaukset voidaan luoda prosessin myöhemmässä vaiheessa.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Stockyssa Ostotilaukset > Uusi ostotilaus.
 2. Valitse myyjä tai toimittaja, jolle ostotilaus on tarkoitettu. Toimittaja on myyjien ryhmä, joten jos haluat luoda usean myyjän ostotilauksen, sinun on ensin luotava uusi toimittaja.
 3. Valitse ostotilauksen luontityyppi. Voit aloittaa joko tyhjällä ostotilauksella tai Stockyn ehdotukseen perustuvalla ostotilauksella.

Ostotilauksen muokkaaminen

Voit lisätä, muokata tai poistaa tuotteita ostotilauksesta tai muuttaa ennustevalintoja.

Jos haluat lisätä tuotteen, käytä ostotilauksen Add Products (Lisää tuotteita) ‑lomaketta.

Jos haluat muokata tuotteen määrää, klikkaa Quantity (Määrä) ‑saraketta, jossa voit tehdä muutoksia.

Voit lisätä tai päivittää mitä tahansa tuotteiden kustannushintoja klikkaamalla Cost Price (Kustannushinta) ‑saraketta. Voit myös muuttaa ennustetyyppiä ja säätää mitä tahansa ennusteparametreja Add Products (Lisää tuotteita) ‑lomakkeessa.

Ostotilauksen lähettäminen toimittajalle

Voit lähettää ostotilauksen toimittajalle monella eri tavalla.

 • Lähetä ostotilaus suoraan Stockysta sähköpostitse klikkaamalla ostotilaussivulla Lähetä.
 • Lataa ostotilaus PDF-tiedostona tai kopioi ja liitä ostotilauksen yksinkertaistettu tekstiversio sähköpostiin.

Ostotilauksen vahvistaminen

Kun ostotilaus on valmis, klikkaa Confirm (Vahvista). Vahvistamisvalinta merkitsee kaikki ostotilauksen tuotteet tilaan "ei toimitettu".

Ostotilauksen vastaanottaminen kaupassasi

Kun uusi varastosi saapuu kauppaasi, voit synkronoida sen Shopifyn kanssa klikkaamalla Receive & Sync Selected (Vastaanota ja synkronoi valitut). Jos jokin tuote puuttuu, voit synkronoida sen myöhemmin poistamalla tuotteen valinnan, ennen kuin klikkaat Receive & Sync Selected ‑valintaa. Jos haluat muuttaa tuotteen määrää, klikkaa Quantity (Määrä) ‑saraketta ennen Receive & Sync Selected ‑valintaa.

Osittainen vastaanottaminen ja jälkitoimitus

Jos toimittaja on lähettänyt tuotteita eri määrän kuin mitä odotit tai jos osa tuotteista on vahingoittunut kuljetuksessa, voit vastaanottaa tuotteen osittain ja asettaa loput jälkitoimitukseen.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Quantity (Määrä) ‑sarakkeen nuolipainiketta.
 2. Valitse pudotusvalikosta Partially receive (Vastaanota osittain).
 3. Valitse myöhemmin jälkitoimituksena vastaanotettavien tuotteiden määrä.

Tuote jaetaan nyt kahdelle riville.

Tilauksen vastaanottaminen viivakoodinlukijalla

Voit vastaanottaa tilausvahvistuksen tuotteita tavallisella USB-viivakoodinlukijalla.

Toimi näin:

 1. Siirry Stocky-sovelluksessa Barcode scanner receive (Vastaanotto viivakoodinlukijalla).
 2. Lisää skannattujen tuotteiden määrää skannaamalla jokainen tuote tai päivitä määrä manuaalisesti Vastaanota-osiossa.
 3. Kun olet skannannut kaikki tuotteet, klikkaa Vastaanota skannatut > Vastaanota ja synkronoi päivittääksesi Shopify-varastotasosi.

Alennukset

Jos haluat lisätä ostotilaukseen alennuksen, klikkaa New (Uusi) > Other (Muu) ja syötä sitten alennussumma Cost Price (Kustannushinta) ‑kenttään sekä kuvaus ja tuotteen määräksi 1. Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.

Varastotason rajoitukset

Stockyn avulla voit asettaa varastotason rajoituksia, kun käytät ostotilausten ennustetoimintoa.

Vähimmäistilaus on tilattavien tuotteiden vähimmäismäärä. Jos esimerkiksi ostotilausennusteen mukaan sinun on tilattava 67 tuotetta, mutta vähimmäistilaus on 100 tuotetta, ostotilaukseen lisätään 100 tuotetta.

Vähimmäisvarasto on varaston vähimmäismäärä, joka sinulla pitäisi olla saatavilla. Jos esimerkiksi tuotteita on jo varastossa 40 kappaletta ja vähimmäisvarastotaso on 100, ostotilausennuste ehdottaa vähintään 60 tuotteen tilausta.

Enimmäisvarasto on varaston enimmäismäärä, joka sinulla voi olla saatavilla. Jos esimerkiksi ostotilausennusteen mukaan tarvitset 30 tuotetta, mutta enimmäisvarastoraja on 20, ostotilaukseen lisätään 20 tuotetta.

Vähimmäistilaus on aina ensisijainen enimmäisvarastoon nähden. Oletetaan, että enimmäisvarastorajasi on 100 ja vähimmäistilauksesi 20. Jos sinulla on 90 tuotetta varastossa, ostotilausennuste ehdottaa, että tilaat 20, vaikka se tarkoittaa, että enimmäisvarastoraja ylittyy.

Aseta varaston vähimmäis- ja enimmäisarvot

 1. Klikkaa Stocky-sovelluksessa Sijainnit.
 2. Valitse sijainti.
 3. Anna varaston vähimmäis- ja enimmäisarvot.

Määritä vähimmäistilausmäärät

 1. Klikkaa Stocky-sovelluksessa Myyjät.
 2. Valitse myyjä.
 3. Klikkaa Asetukset.
 4. Klikkaa Tilausrajat.
 5. Anna vähimmäistilausmäärät.

Valmiina aloittamaan myymisen Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi