Ostotilaukset

Stocky-sovellus auttaa sinua käsittelemään, muokkaamaan ja vastaanottamaan ostotilauksia (PO).

Ostotilauksen luominen

Jos luot ostotilausta käyttämällä Stockyn ehdotusta, sinun on valittava, kuinka monta päivää haluat varastosi kestävän. Ostotilaukset voidaan luoda prosessin myöhemmässä vaiheessa.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Stockyssa Ostotilaukset > Uusi ostotilaus.
 2. Valitse myyjä tai toimittaja, jolle ostotilaus on tarkoitettu. Toimittaja on myyjien ryhmä, joten jos haluat luoda usean myyjän ostotilauksen, sinun on ensin luotava uusi toimittaja.
 3. Valitse ostotilauksen luontityyppi. Voit aloittaa joko tyhjällä ostotilauksella tai Stockyn ehdotukseen perustuvalla ostotilauksella.

Ostotilauksen muokkaaminen

Voit lisätä, muokata tai poistaa tuotteita ostotilauksesta tai muuttaa ennustevalintoja.

Jos haluat lisätä tuotteen, käytä ostotilauksen Add Products (Lisää tuotteita) ‑lomaketta.

Jos haluat muokata tuotteen määrää, klikkaa Quantity (Määrä) ‑saraketta, jossa voit tehdä muutoksia.

Voit lisätä tai päivittää mitä tahansa tuotteiden kustannushintoja klikkaamalla Kustannushinta-saraketta. Voit myös muuttaa ennustetyyppiä ja säätää mitä tahansa ennusteparametreja Lisää tuotteita -lomakkeessa.

Ostotilauksen lähettäminen toimittajalle

Voit lähettää ostotilauksen toimittajalle monella eri tavalla:

 • Lähetä ostotilauksen PDF-tiedosto suoraan Stockysta sähköpostitse. Voit liittää ostotilauksen myös CSV-tiedostona.
 • Lataa ostotilaus ja lähetä ostotilauksen kopio manuaalisesti sähköpostitse.

Ostotilauksen lähettäminen suoraan Stockysta sähköpostitse

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Napsauta Stockyssa Purchases (Ostot) > All purchase orders (Kaikki ostotilaukset).

 5. Napsauta lähetettävän ostotilauksen ostotilausnumeroa.

 6. Klikkaa Lähetä.

 7. Tarkista tiedot Send purchase order (Lähetä ostotilaus) -valintaikkunasta ja kirjoita sähköpostiosoitteesi Reply to (Vastaa kohteelle) -kenttään.

 8. Valinnainen: valitse Attach CSV (Liitä CSV-tiedosto), jos haluat lähettää myös ostotilauksen tiedot CSV-tiedostona.

 9. Klikkaa Lähetä.

Ostotilauksen lataaminen ja lähettäminen sähköpostitse

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Napsauta Stockyssa Purchases (Ostot) > All purchase orders (Kaikki ostotilaukset).

 5. Napsauta lähetettävän ostotilauksen ostotilausnumeroa.

 6. Napsauta Lataaja valitse haluamasi vaihtoehto:

  • PDF
  • Pelkkä teksti
  • CSV

Kun olet ladannut kopion ostotilauksestasi, voit lisätä PDF- tai CSV-tiedoston liitteeksi mihin tahansa toimittajalle lähetettävään tavalliseen sähköpostiviestiin. Jos päätit ladata ostotilauksesi pelkkänä tekstinä, kopioi ja liitä ostotilauksen sisältö sähköpostiviestin tekstiin.

Ostotilauksen vahvistaminen

Kun ostotilaus on valmis, klikkaa Confirm (Vahvista). Vahvistamisvalinta merkitsee kaikki ostotilauksen tuotteet tilaan "ei toimitettu".

Ostotilauksen vastaanottaminen kaupassasi

Kun uusi varastosi saapuu kauppaasi, voit synkronoida sen Shopifyn kanssa klikkaamalla Vastaanota ja synkronoi valitut. Jos jokin tuote puuttuu, voit synkronoida sen myöhemmin poistamalla tuotteen valinnan, ennen kuin klikkaat Vastaanota ja synkronoi valitut. Jos haluat muuttaa tuotteen määrää, klikkaa Määrä-saraketta ennen kuin klikkaat Vastaanota ja synkronoi valitut.

Osittainen vastaanottaminen ja jälkitoimitus

Jos toimittaja on lähettänyt tuotteita eri määrän kuin mitä odotit tai jos osa tuotteista on vahingoittunut kuljetuksessa, voit vastaanottaa tuotteen osittain ja asettaa loput jälkitoimitukseen.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Quantity (Määrä) ‑sarakkeen nuolipainiketta.
 2. Valitse pudotusvalikosta Partially receive (Vastaanota osittain).
 3. Valitse myöhemmin jälkitoimituksena vastaanotettavien tuotteiden määrä.

Tuote jaetaan nyt kahdelle riville.

Tilauksen vastaanottaminen viivakoodinlukijalla

Voit vastaanottaa tilausvahvistuksen tuotteita tavallisella USB-viivakoodinlukijalla.

Vaiheet:

 1. Siirry Stocky-sovelluksessa Barcode scanner receive (Vastaanotto viivakoodinlukijalla).
 2. Lisää skannattujen tuotteiden määrää skannaamalla jokainen tuote tai päivitä määrä manuaalisesti Vastaanota-osiossa.
 3. Kun olet skannannut kaikki tuotteet, klikkaa Vastaanota skannatut > Vastaanota ja synkronoi päivittääksesi Shopify-varastotasosi.

Alennukset

Jos haluat lisätä ostotilaukseen alennuksen, klikkaa New (Uusi) > Other (Muu) ja syötä sitten alennussumma Cost Price (Kustannushinta) ‑kenttään sekä kuvaus ja tuotteen määräksi 1. Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.

Varastotason rajoitukset

Stockyn avulla voit asettaa varastotason rajoituksia, kun käytät ostotilausten ennustetoimintoa.

Vähimmäistilaus on tilattavien tuotteiden vähimmäismäärä. Jos esimerkiksi ostotilausennusteen mukaan sinun on tilattava 67 tuotetta, mutta vähimmäistilaus on 100 tuotetta, ostotilaukseen lisätään 100 tuotetta.

Vähimmäisvarasto on varaston vähimmäismäärä, joka sinulla pitäisi olla saatavilla. Jos esimerkiksi tuotteita on jo varastossa 40 kappaletta ja vähimmäisvarastotaso on 100, ostotilausennuste ehdottaa vähintään 60 tuotteen tilausta.

Enimmäisvarasto on varaston enimmäismäärä, joka sinulla voi olla saatavilla. Jos esimerkiksi ostotilausennusteen mukaan tarvitset 30 tuotetta, mutta enimmäisvarastoraja on 20, ostotilaukseen lisätään 20 tuotetta.

Vähimmäistilaus on aina ensisijainen enimmäisvarastoon nähden. Oletetaan, että enimmäisvarastorajasi on 100 ja vähimmäistilauksesi 20. Jos sinulla on 90 tuotetta varastossa, ostotilausennuste ehdottaa, että tilaat 20, vaikka se tarkoittaa, että enimmäisvarastoraja ylittyy.

Kysynnän ennustetyypit Täytä hyllyt, Täytä hyllyt (jos minimin alapuolella) ja Varaston tavoitetaso ovat etusijalla vähimmäistilaukseen verrattuna, kun käytetään ostotilausten ennustetoimintoa.

Aseta varaston vähimmäis- ja enimmäisarvot

 1. Klikkaa Stocky-sovelluksessa Toimipaikat.
 2. Valitse sijainti.
 3. Anna varaston vähimmäis- ja enimmäisarvot.

Määritä vähimmäistilausmäärät

 1. Klikkaa Stocky-sovelluksessa Myyjät.
 2. Valitse myyjä.
 3. Klikkaa Asetukset.
 4. Klikkaa Tilausrajat.
 5. Anna vähimmäistilausmäärät.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi