Inkooporders

De Stocky-app helpt je bij het verwerken, bewerken en ontvangen van inkooporders (PO).

Een inkooporder aanmaken

Als je een PO maakt met behulp van een suggestie van Stocky, moet je het aantal dagen kiezen dat overeenkomt met het aantal dagen dat je voorraad aangevuld moet blijven. PO's kunnen op een later moment in het proces opnieuw worden aangemaakt.

Stappen

 1. Klik in Stocky op Inkooporders > Nieuwe inkooporder.
 2. Kies voor welke verkoper of leverancier de PO is. Een leverancier is een groep verkopers, dus als je een inkooporder voor meerdere verkopers wilt maken, moet je eerst een nieuwe leverancier aan maken.
 3. Kies het soort PO dat je wilt aanmaken. Je kunt beginnen met een lege PO of een PO op basis van de suggestie van Stocky.

Een inkooporder bewerken

Je kunt artikelen van een PO toevoegen, bewerken of verwijderen, of de prognose-opties wijzigen.

Gebruik het formulier Producten toevoegen in de PO om een artikel toe te voegen.

Als je de hoeveelheid van een artikel wilt bewerken, klik je in de kolom Hoeveelheid waarmee je wijzigingen kunt aanbrengen.

Je kunt de kostprijs van artikelen toevoegen of bijwerken door in de kolom Kostprijs te klikken. Je kunt ook het type prognose wijzigen en een van de prognoseparameters aanpassen in het formulier Producten toevoegen.

De inkooporder naar je leverancier sturen

Er zijn meerdere manieren om een PO naar een leverancier te verzenden:

 • Stuur een PDF van de inkooporder rechtstreeks vanuit Stocky via e-mail. Je kunt de inkooporder ook als een CSV-bestand bij een e-mail voegen.
 • Download de inkooporder en stuur een kopie handmatig via e-mail.

De inkooporder rechtstreeks vanuit Stocky e-mailen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Stocky.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in Stocky op Aankopen > Alle inkooporders.

 5. Klik op het inkoopordernummer van de inkooporder die je wilt verzenden.

 6. Klik op Verzenden.

 7. Controleer de gegevens in het dialoogvenster Inkooporder verzenden en voer je e-mailadres in het veld Beantwoorden in.

 8. Optioneel: Vink CSV bijvoegen aan om de gegevens van de inkooporder ook als een CSV-bestand mee te sturen.

 9. Klik op Verzenden.

De inkooporder downloaden en e-mailen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Stocky.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in Stocky op Aankopen > Alle inkooporders.

 5. Klik op het inkoopordernummer van de inkooporder die je wilt verzenden.

 6. Klik op Downloaden en kies de gewenste optie:

  • PDF
  • Tekst zonder opmaak
  • CSV

Nadat je een kopie van de inkooporder hebt gedownload, kun je het PDF- of CSV-bestand als bijlage bij elke gewone e-mail voegen die je naar je leverancier verzendt. Als je ervoor hebt gekozen om je inkooporder als tekst zonder opmaak te downloaden, kopieer en plak dan de inhoud van de inkooporder in de e-mail zelf.

De inkooporder bevestigen

Klik op Bevestigen wanneer je PO klaar is. Door op Bevestigen te klikken, worden alle artikelen op de PO gemarkeerd als 'niet bezorgd'.

De inkooporder in je winkel ontvangen

Nadat je nieuwe voorraad bij je winkel is aangekomen, kun je deze synchroniseren met Shopify door op Ontvangen en synchroniseren geselecteerd te klikken. Als een artikel ontbreekt, kun je dit op een later tijdstip synchroniseren door het artikel uit te schakelen voordat je op Ontvangen en synchroniseren geselecteerd klikt. Als je de hoeveelheid van een artikel wilt wijzigen, klik je op de kolom Aantal voordat je op Ontvangen en synchroniseren geselecteerd klikt.

Gedeeltelijk ontvangen en voorraad nabestellen

Als je leverancier een ander aantal artikelen heeft verzonden dan je had verwacht of als sommige artikelen onderweg zijn beschadigd, kun je een artikel gedeeltelijk ontvangen en de rest per backorder wilt bestellen.

Stappen

 1. Klik op de pijlknop in de kolom Hoeveelheid van het artikel.
 2. Selecteer Gedeeltelijk ontvangen in de vervolgkeuzelijst.
 3. Selecteer het aantal artikelen dat je later per backorder wilt ontvangen.

Het artikel is nu in twee rijen opgesplitst.

Een bestelling ontvangen met een barcodescanner

Je kunt artikelen op een PO ontvangen met behulp van een standaard USB-barcodescanner.

Stappen

 1. Ga in de Stocky-app naar Ontvangen met barcodescanner.
 2. Scan elk artikel om de gescande aantallen te verhogen, of update deze handmatig in het gedeelte Ontvangen.
 3. Nadat je al je artikelen hebt gescand, klik je op Gescande artikelen ontvangen > Ontvangen en synchroniseren om je Shopify-voorraadniveaus bij te werken.

Kortingen

Als je korting wilt geven op een PO, klik je op Nieuw > Overig en voer je het kortingsbedrag in het veld Kostprijs in, evenals een beschrijving en een hoeveelheid 1. Klik op Toevoegen wanneer je klaar bent.

Beperkingen op voorraadniveau

Met Stocky kun je beperkingen op voorraadniveau instellen wanneer je de functie voor PO-prognose gebruikt.

De minimale bestelling is het minimum aantal artikelen dat je moet bestellen. Als je in je PO-prognose bijvoorbeeld voorspelt dat je 67 van een artikel moet bestellen, maar de minimale bestelling 100 is, worden er 100 artikelen aan de PO toegevoegd.

De minimale voorraad is het minimale aantal voorraad dat je beschikbaar moet hebben. Als je bijvoorbeeld 40 van een artikel al op voorraad hebt en je minimale voorraadniveau 100 is, stelt je PO-prognose voor om minstens 60 te bestellen.

De maximale voorraad is het maximale aantal voorraad dat je beschikbaar kunt hebben. Als je PO bijvoorbeeld aangeeft dat je 30 van een artikel nodig hebt, maar je maximale voorraadlimiet 20 is, worden er 20 artikelen aan de PO toegevoegd.

De minimale bestelling heeft altijd voorrang op maximale voorraad. Stel dat je een maximale voorraadlimiet hebt van 100 en een minimale bestelling van 20. Als je 90 op voorraad hebt, stelt de prognose voor dat je 20 bestelt, hoewel dat betekent dat je je maximale voorraadlimiet overschrijdt.

De vraagvoorspellingstypes Schappen vullen, Schappen vullen (indien minder dan min) en Doelvoorraadniveau hebben voorrang op de minimale bestelling als de PO-voorspellingsfunctie wordt gebruikt.

Minimale en maximale voorraadwaarden instellen

 1. Klik in de Stocky-app op Locaties.
 2. Selecteer een locatie.
 3. Voer je minimale en maximale voorraadwaarden in.

Minimale bestelhoeveelheden instellen

 1. Klik in de Stocky-app op Leveranciers.
 2. Selecteer een verkoper.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Limieten voor bestellingen.
 5. Voer je minimale bestelhoeveelheden in.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis