Zamówienia

Aplikacja Stocky pomaga przetwarzać, edytować i odbierać zamówienia.

Utwórz zamówienie

Jeśli tworzysz zamówienie, korzystając z propozycji Stocky, musisz wybrać liczbę dni, dla których mają być dostępne zapasy. Zamówienia można ponownie wygenerować na późniejszym etapie procesu.

Kroki:

 1. W aplikacji Stocky kliknij Zamówienia > Nowe zamówienie.
 2. Wybierz markę lub dostawcę, dla którego jest przeznaczone zamówienie. Marka jest grupą dostawców, więc jeśli chcesz utworzyć zamówienie dla wielu marek, musisz najpierw utworzyć nowego dostawcę.
 3. Wybierz typ generowania zamówienia. Możesz zacząć od pustego zamówienia lub zamówienia bazującego na propozycji aplikacji Stocky.

Edytuj zamówienie

Można dodawać, edytować lub usuwać dowolne pozycje zamówienia lub zmieniać opcje prognozy.

Aby dodać pozycję, użyj formularza Dodaj produkty w zamówieniu.

Aby edytować ilość pozycji, kliknij kolumnę Ilość, która pozwoli Ci wprowadzić zmiany.

Możesz dodać lub zaktualizować dowolne koszty własne pozycji, klikając w kolumnie Koszty własne. Możesz także zmienić typ prognozy i skorygować dowolny z parametrów prognozy w formularzu Dodaj produkty.

Wyślij zamówienie do dostawcy

Zamówienie można wysłać dostawcy na wiele sposobów:

 • Wyślij plik PDF zamówienia bezpośrednio z aplikacji Stocky e-mailem. Możesz także dołączyć zamówienie jako plik CSV.
 • Pobierz zamówienie i ręcznie wyślij jego kopię e-mailem.

Wyślij zamówienie bezpośrednio z aplikacji Stocky e-mailem

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Stocky kliknij opcje: Zakupy > Wszystkie zamówienia.

 5. Kliknij numer zamówienia, które chcesz wysłać.

 6. Kliknij opcję Wyślij.

 7. Przejrzyj szczegóły w oknie dialogowym Wyślij zamówienie i wprowadź swój adres e-mail w polu Odpowiedz.

 8. Opcjonalnie: Zaznacz pole Dołącz CSV, aby wysłać szczegóły zamówienia również jako plik CSV.

 9. Kliknij opcję Wyślij.

Pobierz zamówienie i wyślij e-mailem

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Stocky kliknij opcje: Zakupy > Wszystkie zamówienia.

 5. Kliknij numer zamówienia, które chcesz wysłać.

 6. Kliknij opcję Pobierz i wybierz preferowaną opcję:

  • PDF
  • Tekst zwykły
  • CSV

Po pobraniu kopii zamówienia możesz dołączyć plik PDF lub CSV jako załącznik do każdego zwykłego e-maila, który wysyłasz do swojego dostawcy. Jeśli zdecydujesz się na pobranie zamówienia jako zwykłego tekstu, skopiuj i wklej zawartość zamówienia do treści wiadomości e-mail.

Potwierdź zamówienie

Gdy Twoje zamówienie będzie gotowe, kliknij opcję Potwierdź. Kliknięcie opcji Potwierdź powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji w zamówieniu jako „niedostarczone”.

Przyjęcie zamówienia w sklepie

Po dostarczeniu nowych zapasów do Twojego sklepu możesz zsynchronizować je z Shopify, klikając opcję Przyjmij i zsynchronizuj wybrane. Jeśli brakuje określonej pozycji, możesz ją zsynchronizować w późniejszym terminie, odznaczając pozycję przed kliknięciem opcji Przyjmij i zsynchronizuj wybrane. Aby zmienić ilość pozycji, kliknij kolumnę Ilość przed kliknięciem opcji Przyjmij i zsynchronizuj wybrane.

Częściowe przyjęcie i zaległe zamówienie

Jeśli Twój dostawca wysłał inną liczbę pozycji niż oczekiwano lub niektóre pozycje zostały uszkodzone podczas transportu, możesz częściowo przyjąć daną pozycję i umieścić pozostałe w zaległej dostawie.

Kroki:

 1. Kliknij przycisk strzałki w kolumnie pozycji Ilość.
 2. W rozwijanym menu wybierz opcję Przyjmij częściowo.
 3. Wybierz liczbę pozycji do późniejszego przyjęcia poprzez zaległe zamówienie.

Pozycja jest teraz podzielona na dwa wiersze.

Przyjęcie zamówienia za pomocą skanera kodów kreskowych

Możesz przyjąć pozycje w zamówieniu za pomocą standardowego skanera kodów kreskowych USB.

Kroki:

 1. W aplikacji Stocky przejdź do opcji Przyjmij za pomocą skanera kodów kreskowych.
 2. Zeskanuj każdą pozycję, aby zwiększyć liczbę zeskanowanych elementów, lub zaktualizuj ilość ręcznie w sekcji Przyjmij.
 3. Po zeskanowaniu wszystkich swoich pozycji kliknij opcje Przyjmij zeskanowane, a następnie Przyjmij i zsynchronizuj, aby zaktualizować poziomy zapasów Shopify.

Rabaty

Aby dodać rabat do zamówienia, kliknij opcje Nowe > Inne, a następnie wpisz kwotę rabatu w polu Koszt własny, wprowadź opis i ilość 1. Następnie kliknij opcję Dodaj.

Ograniczenia dotyczące poziomu zapasów

Stocky umożliwia ustawienie ograniczeń poziomu zapasów podczas korzystania z funkcji prognozowania zamówień.

Minimalne zamówienie to minimalna liczba artykułów, które należy zamówić. Na przykład, jeśli prognozy dotyczące zamówień przewidują, że należy zamówić 67 artykułów, ale minimalne zamówienie wynosi 100, do zamówienia dodawanych jest 100 artykułów.

Minimalny zapas to minimalna ilość zapasów, która powinna być dostępna w magazynie. Na przykład, jeśli masz na stanie 40 sztuk artykułu, a Twój minimalny poziom zapasów wynosi 100, prognoza dotycząca zamówień sugeruje zamówienie co najmniej 60 sztuk.

Maksymalny zapas to maksymalna ilość zapasów, która powinna być dostępna w magazynie. Na przykład, jeśli prognozy dotyczące zamówień przewidują, że potrzebujesz 30 artykułów, ale Twój maksymalny limit zapasów wynosi 20, do zamówienia dodawanych jest 20 artykułów.

Minimalne zamówienie ma zawsze pierwszeństwo przed maksymalnym zapasem. Załóżmy, że Twój maksymalny limit zapasów to 100, a minimalne zamówienie 20. Jeśli masz 90 artykułów na stanie, prognoza dotycząca zamówień sugeruje zamówienie 20, mimo że oznacza to przekroczenie maksymalnego limitu zapasów.

Typy prognoz popytu Wypełnij półki, Wypełnij półki (jeśli poniżej minimum) i Docelowy poziom zapasów mają pierwszeństwo przed zamówieniem minimalnym w przypadku korzystania z funkcji prognozowania zamówień.

Ustaw minimalne i maksymalne wartości zapasów

 1. W aplikacji Stocky kliknij Lokalizacje.
 2. Wybierz lokalizację.
 3. Wprowadź minimalne i maksymalne wartości zapasów.

Ustaw minimalne ilości zamówień

 1. W aplikacji Stocky kliknij opcję Dostawcy.
 2. Wybierz dostawcę.
 3. Kliknij opcję Ustawienia.
 4. Kliknij Limity zamówień.
 5. Wprowadź minimalne ilości zamówień.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo