Ustawienia

Możesz aktualizować i dostosowywać Stocky do swoich potrzeb.

Aktualizuj dane osobowe

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Stocky.
 2. Kliknij przycisk konta.
 3. Przejdź do opcji: Ustawienia > Prywatność.
 4. Zaktualizuj nazwisko właściciela sklepu, aby cała komunikacja z aplikacji Stocky była adresowana do właściwej osoby.
 5. Zaktualizuj E-mail konta, aby alerty i raporty związane z kontem były wysyłane na prawidłowy adres e-mail.
 6. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Aktywuj i nazwij niestandardowe pola

Stocky umożliwia utworzenie dwóch dodatkowych pól niestandardowych dla każdego wariantu produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Stocky.
 2. Kliknij przycisk konta.
 3. Przejdź do opcji: Preferencje > Pola niestandardowe.
 4. Kliknij pole wyboru obok pola, którego chcesz użyć, a następnie wprowadź nazwę pola, np. Lokalizacja magazynu.
 5. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Wybór miejsca wyświetlania niestandardowych pól

Domyślnie pola niestandardowe są dostępne na stronie Raport wariantu, ale możesz również zdecydować, aby były one również wyświetlane na stronach Zamówienie i Planista zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Stocky.
 2. Kliknij przycisk konta.
 3. Przejdź do opcji: Preferencje > Zamówienia.
 4. W sekcji Kolumny tabeli kliknij typ zamówienia, w którym ma być wyświetlane pole niestandardowe.
 5. Wybierz pola, które chcesz wyświetlić.
 6. Kliknij Aktualizuj.

Stawki podatku

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Stocky.
 2. Kliknij przycisk konta.
 3. Przejdź do opcji: Preferencje > Stawki podatku, a następnie kliknij opcję Nowa stawka podatku.
 4. Wprowadź nazwę stawki podatku. Ta nazwa ma wyłącznie charakter informacyjny.
 5. Wprowadź stawkę podatku jako procent.
 6. Wprowadź kod, który ma figurować na Twoich zamówieniach.
 7. Kliknij opcję Utwórz.

Możesz także ustawić domyślną stawkę podatku od sprzedaży, Będzie ona stosowana we wszystkich nowo utworzonych zamówieniach, o ile stawka podatku nie zostanie określona w ustawieniach dostawcy.

Wyświetl stawki podatku w zamówieniach

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Stocky.
 2. Kliknij przycisk konta.
 3. Przejdź do opcji: Preferencje > Zamówienia.
 4. Kliknij Ustawienia dla wersji roboczej zamówienia.
 5. Wybierz opcję Stawka podatku, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.
 6. Kliknij Ustawienia dla złożonego zamówienia.
 7. Wybierz opcję Stawka podatku, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo