Ustawienia

Możesz aktualizować i dostosowywać Stocky do swoich potrzeb.

Aktualizuj dane osobowe

Kroki:

 1. Kliknij Preferencje
 2. Kliknij Prywatność
 3. Zaktualizuj nazwisko właściciela sklepu, aby cała komunikacja z aplikacji Stocky była adresowana do właściwej osoby.
 4. Zaktualizuj ustawienie e-mail od, aby alerty i raporty związane z kontem były wysyłane na prawidłowy adres e-mail.

Włącz i nazwij pola niestandardowe

Stocky umożliwia utworzenie dwóch dodatkowych pól niestandardowych dla każdego wariantu produktu.

Kroki:

 1. W aplikacji Stocky kliknij Preferencje, a następnie kliknij Pola niestandardowe.
 2. Zdecyduj, czy chcesz użyć pola daty, czy pola tekstowego.
 3. Wybierz typ pola, klikając pole wyboru, aby je włączyć i wprowadź nazwę, np. Lokalizacja magazynu.
 4. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Wybór miejsca wyświetlania niestandardowych pól

Domyślnie pola niestandardowe są dostępne na stronie Raport wariantu, ale można również zdecydować, aby były one również wyświetlane na stronach Zamówienie i Planista zamówienia.

Aby włączyć niestandardowe pola na tych stronach, kliknij opcję Zamówienia, a następnie wybierz dodatkowe pola w sekcji Kolumny tabeli.

Stawki podatku

Kroki:

 1. Kliknij Preferencje > Stawki podatku > Nowe stawki podatku
 2. Wprowadź nazwę referencji, a następnie stawkę podatku jako wartość procentową.
 3. Wprowadź kod, który będzie widoczny na Twoich zamówieniach.

Możesz także ustawić domyślną stawkę podatku. Jest ona stosowana do wszystkich nowo utworzonych zamówień, chyba że stawka podatku jest ustalona w ustawieniach dostawcy.

Pokaż stawki podatku dla zamówień

Kroki:

 1. Kliknij Preferencje > Zamówienia
 2. Wybierz obie opcje: Ustawienia dla wersji roboczej zamówienia i Ustawienia dla potwierdzonego zamówienia
 3. Kliknij opcję Stawka podatku
 4. Kliknij opcję Aktualizuj

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo