การตั้งค่า

คุณสามารถอัปเดตและปรับแต่ง Stocky ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ดีที่สุด

อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป>Stocky
 2. คลิกปุ่ม “บัญชีผู้ใช้”
 3. ไปที่การ การกำหนดลักษณะ > ความเป็นส่วนตัว
 4. อัปเดตชื่อของเจ้าของ Shop เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะส่งการสื่อสารทั้งหมดจาก Stocky ไปยังบุคคลที่ถูกต้อง
 5. อัปเดตอีเมลบัญชีผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะส่งการแจ้งเตือนและรายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ไปยังที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
 6. คลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปิดใช้งานและตั้งชื่อช่องแบบกำหนดเอง

Stocky ให้คุณสามารถสร้างช่องแบบศุลกากรเพิ่มเติมได้สองช่องต่อตัวเลือกสินค้าหนึ่งรายการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป>Stocky
 2. คลิกปุ่ม “บัญชีผู้ใช้”
 3. ไปที่การ การกำหนดลักษณะ > ช่องแบบกำหนดเอง
 4. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากช่องที่คุณต้องการใช้ จากนั้นป้อนชื่อช่อง ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้า
 5. คลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเลือกช่องที่ปรับแต่งได้จะปรากฏขึ้น

ตามค่าเริ่มต้น ช่องแบบปรับแต่งเองของคุณจะมีให้ใช้งานในหน้ารายงานตัวเลือกสินค้า แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ช่องดังกล่าวแสดงในหน้าใบสั่งซื้อและหน้าตัววางแผนใบสั่งซื้อด้วยหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป>Stocky
 2. คลิกปุ่ม “บัญชีผู้ใช้”
 3. ไปที่ การกำหนดลักษณะ > คำสั่งซื้อ
 4. ในส่วนคอลัมน์ตาราง ให้คลิกประเภทคำสั่งซื้อที่คุณต้องการให้แสดงช่องแบบกำหนดเอง
 5. เลือกช่องที่คุณต้องการให้แสดง
 6. คลิก “อัปเดต

อัตราภาษี

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป>Stocky
 2. คลิกปุ่ม “บัญชีผู้ใช้”
 3. ไปที่ การกำหนดลักษณะ > อัตราภาษี จากนั้นคลิกที่ อัตราภาษีใหม่
 4. ป้อนชื่ออัตราภาษี ชื่อนี้ใช้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น
 5. ป้อนอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์
 6. ป้อนรหัสที่คุณต้องการแสดงบนใบสั่งซื้อของคุณ
 7. คลิกสร้าง

คุณยังสามารถตั้งอัตราภาษีการขายเริ่มต้นได้ ซึ่งจะใช้กับใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เว้นแต่ว่าจะมีการระบุอัตราภาษีในการตั้งค่าซัพพลายเออร์

แสดงอัตราภาษีของคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป>Stocky
 2. คลิกปุ่ม “บัญชีผู้ใช้”
 3. ไปที่ การกำหนดลักษณะ > คำสั่งซื้อ
 4. คลิก การตั้งค่าสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 5. เลือก อัตราภาษี จากนั้นคลิก อัปเดต
 6. คลิก การตั้งค่าสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อแล้ว
 7. เลือก อัตราภาษี จากนั้นคลิก อัปเดต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี