การจัดการสินค้าคงคลัง

Stocky ช่วยให้คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังทั้งหมดได้ เช่น การปรับสต็อกสินค้า การถ่ายโอนสต็อก การพิมพ์ใบแจ้ง และใบสั่งซื้อ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี