การถ่ายโอนสต็อก

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถติดตามการถ่ายโอนสต็อกระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของคุณในแอป Stocky ได้ ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าสินค้าคงคลังของคุณอยู่ที่ใดได้ตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการขายในภูมิภาคอย่างรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถถ่ายโอนสต็อกของคุณไปยังตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการขายได้ เมื่อสินค้ามาถึง คุณสามารถรับการถ่ายโอนสต็อกผ่าน Stocky เพื่ออัปเดตระดับสินค้าคงคลังของคุณได้

สร้างการถ่ายโอนสต็อก

 1. ในแอป Stocky ให้คลิก “สินค้าคงคลัง” > “ถ่ายโอนสต็อกใหม่
 2. ป้อนตำแหน่งที่ตั้งที่มีการย้ายสินค้าคงคลังจากนั้นคลิกสร้าง
 3. เพิ่มสินค้าและจำนวน
 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งสินค้าแล้วให้คลิกส่ง ซึ่งเป็นการลดระดับสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งต้นทางของการถ่ายโอน
 5. เมื่อสินค้าคงคลังมาถึงที่ปลายทางของการถ่ายโอนแล้ว ให้คลิกได้รับ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งปลายทางของการถ่ายโอน

รับการถ่ายโอนสต็อกด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด

 1. ในแอป Stocky ให้คลิก “การถ่ายโอนสต็อกสินค้า
 2. คลิก “การดำเนินการ” จากนั้นคลิกที่ “สแกนบาร์โค้ด
 3. สแกนแต่ละรายการเพื่อเพิ่มจำนวนที่สแกนหรืออัปเดตจำนวนด้วยตัวเองในส่วนได้รับ หากคุณได้รับสินค้าครบตามที่คุณสั่งซื้อ คุณสามารถคลิก “ทั้งหมด” ในส่วนได้รับ
 4. ตัวเลือกเสริม: ป้อนจํานวนลงในส่วนคืนสินค้ากลับสต็อกด้วยตนเองเพื่อคืนสินค้าเข้าสต็อก ณ ตำแหน่งต้นทาง
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการปฏิเสธสินค้าใดๆ เช่น สินค้าที่เสียหาย ให้ป้อนจํานวนสินค้าที่คุณปฏิเสธในส่วนปฏิเสธด้วยตนเอง
 6. คลิกที่ “ซิงค์” จากนั้นคลิก “ยืนยัน

หากจํานวนเงินในส่วนรับต่ำกว่าจํานวนเงินในส่วนที่ส่งแล้ว คุณสามารถคลิกที่ “ทั้งหมด” ในส่วนคืนสินค้ากลับสต็อก หรือส่วนปฏิเสธเพื่อให้ระบบป้อนรายการสินค้าที่เหลือโดยอัตโนมัติ

สถานะของสินค้าที่กำลังถ่ายโอนจะได้รับการอัปเดตตามที่คุณเลือกเมื่อได้รับการถ่ายโอนสต็อกสินค้า หากต้องการอัปเดตสถานะของสินค้า คุณสามารถคลิกที่การดำเนินการ > รับสินค้าที่เหลืออยู่ หรือ สแกนบาร์โค้ด แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี