เวนเดอร์และซัพพลายเออร์

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

Stocky จะนำเข้าเวนเดอร์สินค้าจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชื่อว่าซัพพลายเออร์ได้ การสร้างซัพพลายเออร์ใน Stocky ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินค้าคงคลังของคุณได้มากขึ้น เช่น ให้สินค้ามีซัพพลายเออร์หลายราย และอนุญาตให้คุณสั่งซื้อสินค้าคงคลังตามจำนวนแพ็คแทนจำนวนหน่วยของแต่ละหน่วย

ความแตกต่างระหว่างเวนเดอร์และซัพพลายเออร์

เวนเดอร์จะถูกนำเข้าไปยัง Stocky จากช่อง Vendor ในสินค้าของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยอัตโนมัติ ส่วนซัพพลายเออร์จะสร้างมาจาก Stocky และอยู่ภายในแอปเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างเวนเดอร์และซัพพลายเออร์ภายใน Stocky
ฟีเจอร์ เวนเดอร์ ซัพพลายเออร์
การจัดการสินค้า สินค้าสามารถมีเวนเดอร์ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น สินค้าสามารถมีซัพพลายเออร์หลายรายได้
ราคา สินค้าสามารถมีได้เพียงหนึ่งราคาเท่านั้น สินค้าอาจมีหลายราคา โดยหนึ่งราคาต่อซัพพลายเออร์
สกุลเงิน ราคาอยู่ในสกุลเงินของร้านค้า Shopify ของคุณ ราคาเป็นสกุลเงินใดก็ได้
การสั่งซื้อสินค้าคงคลัง สามารถสั่งซื้อได้หน่วยเดียวเท่านั้น สามารถสั่งซื้อปริมาณเป็นขนาดแพ็คได้

สร้างซัพพลายเออร์

คุณสามารถสร้างซัพพลายเออร์ใน Stocky ได้

ขั้นตอน:

  1. ใน Stocky ให้คลิกซัพพลายเออร์ > ซัพพลายเออร์ใหม่
  2. ป้อนชื่อซัพพลายเออร์จากนั้นคลิกสร้างซัพพลายเออร์
  3. คลิกที่เมนูดรอปดาวน์การตั้งค่า จากนั้นคลิกรายละเอียด
  4. ป้อนรายละเอียดของซัพพลายเออร์ จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี