ขนาดแพ็ค

วิธีเปิดใช้ขนาดแพ็ค:

  1. ใน Stocky ให้คลิก คุณสมบัติ > คำสั่งซื้อ
  2. คลิกการตั้งค่าของแต่ละรัฐของ PO ที่คุณต้องการเปิดใช้คอลัมน์ขนาดแพ็ค
  3. คลิก ขนาดบรรจุและปริมาณบรรจุ > อัปเดต
  4. หากคุณเลือกปริมาณการสั่งซื้อที่ไม่พอดีกับขนาดแพ็คที่ระบุ จะแสดงปริมาณแพ็คเป็นสีแดง คุณต้องปรับปริมาณที่จะลดขนาดตามขนาดแพ็คที่ระบุ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี