Pakkestørrelser

Slik aktiverer du pakkestørrelser:

  1. I Stocky klikker du Preferanser > Innkjøpsordre.
  2. Klikk på innstillingene for hver innkjøpsordretilstand (PO) som du ønsker å aktivere kolonner for pakkestørrelse for.
  3. Klikk på Pakkestørrelse og pakkeantall > Oppdater.
  4. Hvis du velger et bestillingsantall som ikke passer inn i den angitte pakkestørrelsen, vises pakkeantallet i rødt. Du må justere antallet for at det skal være synlig i den angitte pakningsstørrelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis