Kostprislister

Stocky lar deg lagre flere kostpriser per produkt. Det betyr at hvis du kjøper det samme produktet fra flere leverandører, kan du lagre kostprisen for hver leverandør separat.

Som standard bruker leverandøren din hovedprislisten knyttet til et produkt. Hvis du bare har én leverandør for et produkt, trenger du ikke å opprette en ny prisliste. Hvis du oppretter flere leverandører for et produkt, kan du opprette en ny prisliste.

Steg:

  1. I Stocky går du til siden for leverandøren du vil opprette en prisliste for.
  2. Klikk på Innstillinger > Detaljer.
  3. Velg Leverandøren har en egen prisliste fra Prisliste-rullegardinmenyen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis