Valutaer

Multivaluta støttes av Stocky, og er tilgjengelig på leverandørnivå. Kostprisene dine oppdateres hver 24. time basert på de gjeldende vekslingskursene.

Alle leverandørkostpriser konverteres automatisk til grunnkostpris. Du kan også sette vekslingskursen per innkjøpsordre.

Velg leverandørvaluta

  1. Velg leverandøren du vil endre valutaen for.
  2. Klikk på Detaljer.
  3. Velg en valuta og klikk deretter på Lagre endringer.

Legg til kostpriser i leverandørens valuta

Du kan legge til en leverandørvalutakostnad fra Leverandør-siden, eller når du oppretter en innkjøpsordre, ved å klikke på Kostnad (CNY)-kolonnen og legge inn et nummer.

Ved å legge til eller oppdatere en leverandørs kostpris oppdateres kostprisen automatisk i grunnvalutaen basert på den gjeldende vekslingskursen.

Innkjøpsordre i flere valutaer

Du kan redigere kostprisen for et produkt direkte fra en innkjøpsordre. Du kan også velge om du vil oppdatere den faktiske kostnaden for produktvarianten eller kostnaden for en bestemt innkjøpsordre.

Hvis du velger nummeret ved siden av Vekslingskurs i et kjøp, kan du manuelt sette vekslingskursen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis