Waluty

Obsługa wielu walut w Stocky jest możliwa na poziomie dostawcy. Twoje koszty własne są aktualizowane co 24 godziny na podstawie aktualnych kursów wymiany.

Wszystkie koszty własne dostawcy są automatycznie przeliczane na podstawowy koszt własny. Możesz również ustawić kurs wymiany walut dla każdego zamówienia.

Wybierz walutę dostawcy

  1. Wybierz dostawcę, dla którego chcesz zmienić walutę.
  2. Kliknij Szczegóły.
  3. Wybierz walutę, a następnie kliknij Zapisz zmiany.

Dodaj koszty własne w walucie dostawcy

Możesz dodać koszty w walucie dostawcy na stronie Dostawca lub podczas tworzenia zamówienia, klikając kolumnę Koszty (CNY) i wprowadzając numer.

Dodanie lub aktualizacja kosztu własnego dostawcy powoduje automatyczną aktualizację kosztu własnego w walucie podstawowej na podstawie bieżącego kursu wymiany.

Zamówienia wielowalutowe

Można edytować koszt własny produktu bezpośrednio w zamówieniu. Można również zdecydować, czy zaktualizować rzeczywisty koszt wariantu produktu, czy koszt konkretnego zamówienia.

Jeśli wybierzesz numer obok pola Kurs wymiany w obszarze zakupu, możesz ręcznie ustawić kurs wymiany walut.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo