Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Stocky.

Czy mogę synchronizować koszty własne między Shopify a Stocky?

Tak, koszty własne są synchronizowane między Shopify a Stocky. Aby zaktualizować koszty własne, w Stocky wybierz opcje Preferencje > COGS.Aby zaktualizować ceny ze Stocky w Shopify, kliknij opcję Synchronizuj średnie koszty w Shopify.Aby zaktualizować ceny z Shopify w Stocky, kliknij opcję Synchronizuj koszty własne w Stocky.

Czy mogę używać w panelu administracyjnym Shopify niestandardowych pól, które tworzę w Stocky?

Nie. Pola niestandardowe Stocky mogą być używane tylko w Stocky.

Czy mogę używać skanera kodów kreskowych, korzystając z aplikacji Stocky?

Tak. Kilka funkcji Stocky, w tym przyjmowanie zamówień, przyjmowanie transferów zapasów i przeprowadzanie inwentaryzacji można wykonać za pomocą skanera kodów kreskowych.

Możesz użyć dowolnego skanera kodów kreskowych, który jest kompatybilny ze Stocky w zakresie klawiatury USB. Zanim zaczniesz korzystać ze skanera kodów kreskowych z aplikacją Stocky, upewnij się, że ma on ustawiony „tryb klawiatury” lub tryb HID. Ten tryb umożliwia skanerowi kodów kreskowych współdziałanie ze sklepem online, w przeciwieństwie do aplikacji takiej jak Shopify POS, która wymaga trybu IOS (czasami określanego jako tryb SPP lub tryb aplikacji).

Aby zmienić tryb skanera kodów kreskowych Socket Mobile 1D, przywróć ustawienia fabryczne skanera.

W jaki sposób Stocky zaokrągla liczby?

Stocky zaokrągla wszystkie liczby do dwóch miejsc po przecinku, a następnie dodaje każdą pozycję pojedynczą, aby podać sumę. Jeśli chcesz zmienić sumę na fakturze, aby dopasować ją do zewnętrznego oprogramowania księgowego, skorzystaj z pola Korekty w dowolnej fakturze.

Dlaczego Stocky nie synchronizuje się z Shopify?

Istnieją dwie typowe sytuacje, które uniemożliwiają Stocky synchronizację z Shopify:

  • nie można połączyć się z API Shopify
  • zmiana w Twoim ID wariantu

Nie można połączyć się z interfejsem API Shopify

Jeśli interfejs API Shopify jest niedostępny lub zwraca błąd, gdy Stocky próbuje zaktualizować poziomy zapasów, odczekaj pięć minut i spróbuj zsynchronizować je ponownie.

Jeśli problem z synchronizacją nie zostanie rozwiązany, może to być spowodowane zmianą ID wariantu produktu. Postępuj zgodnie z przewodnikiem w następnej sekcji, aby naprawić błąd.

Zmiana w ID wariantu

Każdy produkt i wariant w Shopify ma własny unikalny ID, który jest nazywany ID wariantu. Stocky komunikuje się z Shopify, używając tego unikalnego ID. Nawet po usunięciu produktu Stocky nadal używa tego samego ID wariantu. Niektóre aplikacje lub zbiorcze importowanie produktów mogą spowodować usunięcie i utworzenie tego samego produkt, co wiąże się ze zmianą ID wariantu. W takim przypadku Stocky nie może znaleźć ID wariantu usuniętego produktu i synchronizacja informacji o tym produkcie nie powiedzie się.

Jeśli w Twoim zamówieniu w aplikacji Stocky usunięto produkt, musisz edytować zamówienie, aby skasować usunięty produkt i dodać nowy produkt z nowym ID wariantu. Po edycji zamówienia można znowu wykonać synchronizację Stocky.

Aby uniknąć zmian w ID wariantów, postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami:

  • Aktualizując produkty w Shopify, nie usuwaj produktu i nie twórz podobnego. Zawsze edytuj oryginalny produkt, aby upewnić się, że ID wariantu pozostaje taki sam.
  • Podczas zbiorczego importowania produktów do Shopify pamiętaj zawsze o kliknięciu opcji Zastąp wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem, aby zachować te same ID wariantów dla swoich produktów.

Jeśli nie wykonujesz żadnych czynności, które mogą mieć wpływ na ID wariantu, jedna z innych aplikacji może powodować problem z synchronizacją.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo