Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Stocky.

Czy mogę synchronizować koszty własne między Shopify a Stocky?

Tak, koszty własne są synchronizowane między Shopify a Stocky. Aby zaktualizować koszty własne, w Stocky wybierz opcje Preferencje > Synchronizacja. Aby zaktualizować ceny ze Stocky w Shopify, kliknij opcję Synchronizuj średnie koszty w Shopify. Aby zaktualizować ceny Shopify w Stocky, kliknij opcję Synchronizuj koszty własne w Stocky.

Czy mogę używać w panelu administracyjnym Shopify niestandardowych pól, które tworzę w Stocky?

Nie. Pola niestandardowe Stocky mogą być używane tylko w Stocky.

W jaki sposób Stocky zaokrągla liczby?

Stocky zaokrągla wszystkie liczby do dwóch miejsc po przecinku, a następnie dodaje każdą pozycję pojedynczą, aby podać sumę. Jeśli chcesz zmienić sumę na fakturze, aby dopasować ją do zewnętrznego oprogramowania księgowego, skorzystaj z pola Korekty w dowolnej fakturze.

Dlaczego Stocky nie synchronizuje się z Shopify?

Istnieją dwie typowe sytuacje, które uniemożliwiają Stocky synchronizację z Shopify:

  • nie można połączyć się z API Shopify
  • zmiana w Twoim ID wariantu

Nie można połączyć się z interfejsem API Shopify

Jeśli interfejs API Shopify jest niedostępny lub zwraca błąd, gdy Stocky próbuje zaktualizować poziomy zapasów, odczekaj pięć minut i spróbuj zsynchronizować je ponownie.

Jeśli problem z synchronizacją nie zostanie rozwiązany, może to być spowodowane zmianą ID wariantu produktu. Postępuj zgodnie z przewodnikiem w następnej sekcji, aby naprawić błąd.

Zmiana w ID wariantu

Każdy produkt i wariant w Shopify ma własny unikalny ID, który jest nazywany ID wariantu. Stocky komunikuje się z Shopify, używając tego unikalnego ID. Nawet po usunięciu produktu Stocky nadal używa tego samego ID wariantu. Niektóre aplikacje lub zbiorcze importowanie produktów mogą spowodować usunięcie i utworzenie tego samego produkt, co wiąże się ze zmianą ID wariantu. W takim przypadku Stocky nie może znaleźć ID wariantu usuniętego produktu i synchronizacja informacji o tym produkcie nie powiedzie się.

Jeśli w Twoim zamówieniu w aplikacji Stocky usunięto produkt, musisz edytować zamówienie, aby skasować usunięty produkt i dodać nowy produkt z nowym ID wariantu. Po edycji zamówienia można znowu wykonać synchronizację Stocky.

Aby uniknąć zmian w ID wariantów, postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami:

  • Aktualizując produkty w Shopify, nie usuwaj produktu i nie twórz podobnego. Zawsze edytuj oryginalny produkt, aby upewnić się, że ID wariantu pozostaje taki sam.
  • Podczas zbiorczego importowania produktów do Shopify pamiętaj zawsze o kliknięciu opcji Zastąp wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem, aby zachować te same ID wariantów dla swoich produktów.

Jeśli nie wykonujesz żadnych czynności, które mogą mieć wpływ na ID wariantu, jedna z innych aplikacji może powodować problem z synchronizacją.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo