Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Stocky.

Tôi có thể đồng bộ giá vốn giữa Shopify và Stocky không?

Có, giá vốn được đồng bộ giữa Shopify và Stocky. Để cập nhật giá vốn, trong Stocky, chọn Tùy chọn ưu tiên > COGS. Để cập nhật giá từ Stocky sang Shopify, nhấp vào Đồng bộ chi phí trung bình với Shopify. Để cập nhật giá từ Shopify sang Stocky, nhấp vào Đồng bộ giá vốn vào Stocky.

Tôi có thể sử dụng các trường tùy chỉnh tự tạo trong Stocky trên trang quản trị Shopify hay không?

Không. Chỉ có thể sử dụng các trường tùy chỉnh của Stocky trong Stocky.

Tôi có thể sử dụng máy quét mã vạch với Stocky không?

Có. Có thể thực hiện một số chức năng của Stocky, bao gồm nhận đơn đặt hàng, nhận đợt chuyển hàng lưu khothực hiện hoạt động kiểm kê bằng máy quét mã vạch.

Bạn có thể sử dụng mọi máy quét mã vạch có bàn phím USB tương thích với Stocky. Trước khi bắt đầu sử dụng máy quét mã vạch với Stocky, đảm bảo bạn đã cài đặt máy quét để sử dụng "chế độ bàn phím" hoặc chế độ HID. Chế độ này cho phép máy quét mã vạch tương tác với cửa hàng trực tuyến, khác với ứng dụng như Shopify POS cần có chế độ IOS (đôi khi còn được gọi là SPP hoặc chế độ ứng dụng).

Để thay đổi chế độ của máy quét mã vạch Socket Mobile 1D, hãy tiến hành khôi phục cài đặt gốc cho máy quét.

Cách thức làm tròn số của Stocky?

Stocky làm tròn tất cả các số đến hai chữ số thập phân, rồi cộng từng mục hàng để cho ra tổng. Nếu muốn thay đổi tổng hóa đơn để khớp với phần mềm kế toán bên ngoài, bạn có thể sử dụng trường Adjustments (Điều chỉnh) trong bất kỳ hóa đơn nào.

Vì sao Stocky không đồng bộ với Shopify?

Có hai tình huống thường gặp khiến Stocky không thể đồng bộ hóa với Shopify:

  • không thể kết nối với API Shopify
  • ID mẫu mã của bạn có sự thay đổi

Không thể kết nối với API Shopify

Nếu API Shopify không khả dụng hoặc trả về lỗi khi Stocky cố cập nhật mức hàng lưu kho, hãy đợi năm phút rồi thử đồng bộ lại.

Nếu sự cố đồng bộ hóa không giải quyết được, có thể do thay đổi ID mẫu mã của sản phẩm. Làm theo hướng dẫn trong mục tiếp theo để sửa lỗi.

Thay đổi trong ID mẫu mã

Mỗi sản phẩm và mẫu mã trong Shopify đều có một ID duy nhất, được gọi là ID mẫu mã. Stocky liên hệ với Shopify bằng ID duy nhất này. Ngay cả khi bạn xóa một sản phẩm, Stocky vẫn liên kết với ID mẫu mã tương tự. Ví dụ: Một số ứng dụng hoặc nhập sản phẩm hàng loạt có thể xóa và tạo cùng một sản phẩm, làm thay đổi ID mẫu mã. Khi điều này xảy ra, Stocky không tìm được ID mẫu mã của sản phẩm đã xóa và không thể đồng bộ với thông tin sản phẩm đó.

Nếu đơn đặt hàng (PO) của bạn trong Stocky có sản phẩm đã xóa, bạn cần chỉnh sửa PO để gỡ sản phẩm đã xóa và thêm sản phẩm mới có ID mẫu mã mới. Sau khi chỉnh sửa PO, Stocky có thể đồng bộ lại.

Để tránh làm thay đổi ID mẫu mã, hãy thực hiện theo các phương thức tối ưu sau:

  • Khi cập nhật sản phẩm trong Shopify, đừng xóa sản phẩm và tạo sản phẩm tương tự. Hãy luôn chỉnh sửa sản phẩm gốc để đảm bảo ID mẫu mã vẫn giữ nguyên.
  • Khi nhập sản phẩm hàng loạt trên Shopify, đảm bảo bạn luôn nhấp vào Replace any current products that have the same handle (Thay thế các sản phẩm hiện tại có cùng mã điều khiển) để duy trì ID mẫu mã tương tự cho sản phẩm.

Nếu bạn không thực hiện bất kỳ thao tác nào có thể ảnh hưởng đến ID mẫu mã, thì có thể sự cố đồng bộ bắt nguồn từ một ứng dụng khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí