Quản lý hàng trong kho trên Shopify POS

Bạn có thể sử dụng phần mở rộng giao diện người dùng POS Stocky để cho phép nhân viên hỗ trợ quy trình quản lý hàng trong kho. Nhân viên có thể nhận lô hàng trong kho và kiểm tra xem mức hàng trong kho có chính xác tại vị trí POS của họ hay không. Phần mở rộng giao diện người dùng POS Stocky hiển thị hàng chuẩn bị nhập kho từ đơn vị cung ứng và các địa điểm khác, đồng thời cho phép nhân viên hoàn tất đợt chuyển hàng trong kho bằng Shopify POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí