Lagerhantering för Shopify kassasystem

Du kan använda Stocky-tilläggen för kassasystemet för att låta personalen hantera lagerhanteringsprocesser. Personalen kan ta emot lagerleveranser och kontrollera att lagernivåerna är korrekta på deras kassasystemsplatser. Stocky-tilläggen för kassasystem visar inkommande lager från leverantörer och andra platser, och personalen kan slutföra lagerflyttar med Shopify kassasystem.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis