Ta emot inköpsordrar i Shopify kassasystem

Personalen kan ta emot inkommande inköpsordrar från leverantörer på Shopify kassasystem med tillägget Purchase Order för kassasystemet. En inköpsorder måste först skapas i Stocky-appen först. Den visas i Stocky-tillägget för kassasystemet på den plats där inköpsordern tas emot.

Steg 1: Lägga till Purchase Order i det smarta rutnätet på kassasystemsenheten

Se till att du lägger till en Purchase Order-platta på varje kassasystemsenhet som ska ta emot lager.

Steg:

 1. Tryck på Lägg till bricka i det smarta rutnätet i Shopify POS-appen.
 2. Tryck på App > Stocky.
 3. Gå till fältet Purchase Order och tryck på Lägg till.
 4. Klicka på Spara.

Steg 2: Ta emot en inköpsorder

 1. Tryck på Purchase Order i det smarta rutnätet i Shopify kassasystem-appen.
 2. Tryck på den inköpsorder som du vill ta emot på fliken Under transport.
 3. Tryck på artikeln i den leverans som du vill ta emot.
 4. Ta emot artiklarna på ett av följande sätt:

  • Om du vill att alla artiklar ska tas emot och slutföra ordern trycker du på Ta emot alla.
  • Om du vill ta emot ordern manuellt slutför du följande för varje artikel:
   1. Använd din streckkodsläsare för att skanna produkten eller uppdatera antalet mottagna produkter manuellt. Om det finns produkter som du vill avvisa i ordern, använder du alternativet Avvisa för att ändra lagerantalet som du tar emot.
   2. Tryck på Uppdatera för att slutföra granskningen av produkten som du tar emot.
 5. När du har granskat varje produkt i överföringen så trycker du på Ta emot (X) artikel/artiklar.

Status för artiklarna i ordern uppdateras för att återspegla de val du gjorde när du tog emot inköpsordern. Om du vill uppdatera en artikels status klickar du på Åtgärd > Ta emot återstående artiklar eller klickar på Streckkodsläsning och följer stegen ovan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis