Nhận đơn đặt hàng trên Shopify POS

Nhân viên có thể nhận đơn đặt hàng đang đến từ đơn vị cung ứng trên Shopify POS bằng phần mở rộng giao diện người dùng POS Purchase Orders. Trước tiên, bạn phải tạo đơn đặt hàng trong Ứng dụng Stocky và hiển thị đơn đặt hàng đó trong phần mở rộng giao diện người dùng POS Stocky tại địa điểm nhận đơn đặt hàng.

Bước 1: Thêm Purchase Orders vào lưới thông minh của thiết bị POS

Đảm bảo thêm ô Đơn đặt hàng vào từng thiết bị POS sẽ nhận hàng trong kho.

Bước:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Thêm ô trên lưới thông minh.
 2. Chạm vào Ứng dụng > Stocky.
 3. Trong trường Đơn đặt hàng, chạm vào Thêm.
 4. Chạm vào Save (Lưu).

Bước 2: Nhận Đơn đặt hàng

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Purchase Orders trên lưới thông minh.
 2. Trong tab Đang vận chuyển, chạm vào đơn đặt hàng bạn muốn nhận.
 3. Chạm vào mặt hàng trong lô hàng bạn muốn nhận.
 4. Nhận mặt hàng theo một trong những cách sau:

  • Để đặt tất cả mặt hàng thành đã nhận và hoàn tất đơn hàng, chạm vào Nhận tất cả.
  • Để nhận đơn hàng theo cách thủ công, hoàn thành quy trình sau cho từng mặt hàng:
   1. Dùng máy quét mã vạch để quét sản phẩm hoặc cập nhật số lượng sản phẩm đã nhận theo cách thủ công. Nếu trong đơn hàng có sản phẩm bạn muốn từ chối, hãy sử dụng tùy chọn Từ chối để thay đổi hàng trong kho bạn sẽ nhận.
   2. Chạm vào Cập nhật để hoàn thành đánh giá sản phẩm bạn đang nhận.
 5. Sau khi đánh giá từng sản phẩm trong đợt chuyển hàng, chạm vào Nhận (X) mặt hàng.

Trạng thái của các mặt hàng trong đơn hàng được cập nhật để thể hiện lựa chọn của bạn khi nhận đơn đặt hàng. Để cập nhật trạng thái của mặt hàng, bạn có thể nhấp vào Thao tác > Nhận các mặt hàng còn lại hoặc nhấp vào Quét mã vạch và làm theo các bước trên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí