Przyjmowanie zamówień w Shopify POS

Pracownicy mogą przyjmować zamówienia przychodzące od dostawców w Shopify POS za pomocą rozszerzenia IU POS Purchase Orders. Zamówienie musi zostać najpierw utworzone w aplikacji Stocky i wyświetlane w rozszerzeniu IU POS Stocky w lokalizacji przyjmującej zamówienie.

Krok 1: Dodaj zamówienia do inteligentnej siatki urządzenia POS

Pamiętaj, aby dodać kafelek Zamówienie do każdego urządzenia POS, które będzie przyjmować zapasy.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij Dodaj kafelek w inteligentnej siatce.
 2. Naciśnij Aplikacja > Stocky.
 3. W polu Zamówienie naciśnij opcję Dodaj.
 4. Naciśnij Zapisz.

Krok 2: Przyjęcie zamówienia

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Zamówienia w inteligentnej siatce.
 2. Na karcie W drodze naciśnij zamówienie, które chcesz przyjąć.
 3. Naciśnij w wysyłce pozycję, którą chcesz przyjąć.
 4. Możesz przyjąć pozycje w jeden z następujących sposobów:

  • Aby oznaczyć wszystkie pozycje jako przyjęte i ukończyć zamówienie, naciśnij przycisk Przyjmij wszystkie.
  • Aby ręcznie przyjąć zamówienie, wykonaj następujące czynności dla każdej pozycji:
   1. Użyj skanera kodów kreskowych, aby zeskanować produkt lub ręcznie zaktualizować liczbę przyjętych produktów. Jeśli zamówienie zawiera produkty, które chcesz odrzucić, użyj opcji Odrzuć, aby zmienić zapasy, które przyjmujesz.
   2. Naciśnij opcję Aktualizuj, aby zakończyć sprawdzanie produktu, który przyjmujesz.
 5. Po przejrzeniu każdego produktu w transferze naciśnij opcję Przyjmij (X) pozycje(-i).

Statusy pozycji w zamówieniu są aktualizowane, aby odzwierciedlić wybory dokonane podczas przyjmowania zamówienia. Aby zaktualizować status pozycji, kliknij*Czynność* > Przyjmij pozostałe pozycje lub kliknij Skanuj kod kreskowy i wykonaj powyższe kroki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo