Quản lý các ứng dụng POS

Phần mở rộng giao diện người dùng POS là một cách thức dùng ứng dụng để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm bán lẻ cho Shopify POS.

Ví dụ: Một số phần mở rộng sử dụng máy quét thiết bị để hoàn tất kiểm kê, quét thẻ khách hàng thân thiết hoặc thẻ nhân viên để áp dụng ưu đãi giảm giá, hoặc nhận sản phẩm tại cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng cài đặt Phần mở rộng giao diện người dùng trên kênh bán hàng POS để quản lý phần mở rộng tại các địa điểm cửa hàng.

Cài đặt ứng dụng có sử dụng Phần mở rộng giao diện người dùng POS

Bạn có thể tìm thấy tất cả ứng dụng có sử dụng Phần mở rộng giao diện người dùng POS trong Shopify App Store trên trang bộ sưu tập Works with Shopify POS .

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Nhấp vào Shopify App Store, sau đó tìm loại ứng dụng bạn cần tìm.

  3. Nhấp vào Bộ lọc, sau đó chọn Tương thích với Shopify POS.

  4. Nhấp vào Thêm ứng dụng để cài đặt.

Kích hoạt ứng dụng có sử dụng Phần mở rộng giao diện người dùng POS

Đối với ứng dụng được xây dựng bằng Phần mở rộng giao diện người dùng POS, bạn có thể bật ứng dụng này cho tất cả thiết bị và địa điểm.

Để hoàn tất những bước này, bạn cần cài đặt ứng dụng có sử dụng phần mở rộng giao diện người dùng POS trên trang quản trị.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Kênh bán hàng > Point of Sale.
  2. Cài đặt > Phần mở rộng > Phần mở rộng giao diện người dùng POS.
  3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn kích hoạt phần mở rộng giao diện người dùng POS, sau đó nhấp vào Thêm vào tất cả.
  4. Sau khi bạn nhấp vào Lưu, các ô trong Lưới thông minh sẽ kích hoạt tại tất cả các địa điểm và thiết bị cho ứng dụng này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí