Quản lý các ứng dụng POS

Phần mở rộng giao diện người dùng POS là một cách thức dùng ứng dụng để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm bán lẻ cho Shopify POS.

Ví dụ: Một số phần mở rộng sử dụng máy quét thiết bị để hoàn tất kiểm kê, quét thẻ khách hàng thân thiết hoặc thẻ nhân viên để áp dụng ưu đãi giảm giá, hoặc nhận sản phẩm tại cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng cài đặt Phần mở rộng giao diện người dùng trên kênh bán hàng POS để quản lý phần mở rộng tại các địa điểm cửa hàng.

Nhà phát triển có thể tùy chỉnh ứng dụng Shopify POS bằng nhiều tùy chọn có sẵn. Tìm hiểu thêm về mở rộng chức năng của Shopify POS trong tài liệu cho nhà phát triển của Shopify.

Cài đặt ứng dụng có sử dụng Phần mở rộng giao diện người dùng POS

Bạn có thể tìm thấy tất cả ứng dụng có sử dụng Phần mở rộng giao diện người dùng POS trong Shopify App Store trên trang bộ sưu tập Works with Shopify POS .

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Shopify App Store, sau đó tìm loại ứng dụng bạn cần tìm.

 3. Nhấp vào Bộ lọc, sau đó chọn Tương thích với Shopify POS.

 4. Nhấp vào Thêm ứng dụng để cài đặt.

Kích hoạt ứng dụng có sử dụng Phần mở rộng giao diện người dùng POS

Đối với ứng dụng được xây dựng bằng Phần mở rộng giao diện người dùng POS, bạn có thể bật ứng dụng này cho tất cả thiết bị và địa điểm.

Để hoàn tất những bước này, bạn cần cài đặt ứng dụng có sử dụng phần mở rộng giao diện người dùng POS trên trang quản trị.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Kênh bán hàng > Point of Sale.
 2. Cài đặt > Ứng dụng POS.
 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn kích hoạt phần mở rộng giao diện người dùng POS.
 4. Trong mục Lưới thông minh, nhấp vào Thêm.

Thêm Phần mở rộng thao tác trên giao diện người dùng POS vào Shopify POS

Một số ứng dụng POS có thể sử dụng Phần mở rộng thao tác để thêm chức năng bổ sung vào nhiều giao diện trên Shopify POS. Bạn có thể thêm Phần mở rộng thao tác vào màn hình hậu mãi trên Shopify POS. Nếu một ứng dụng hỗ trợ Phần mở rộng thao tác, bạn có thể kích hoạt phần mở rộng và chọn vị trí bạn muốn hiển thị phần mở rộng thao tác.

Ví dụ: Nếu sử dụng một ứng dụng hỗ trợ Phần mở rộng thao tác, bạn có thể chọn thêm Phần mở rộng giao diện người dùng của ứng dụng vào trang đơn hàng hậu mãi trên Shopify POS để cấp quyền truy cập vào chức năng Phần mở rộng giao diện người dùng ứng dụng mà nhân viên cần sử dụng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Kênh bán hàng > Point of Sale.
 2. Cài đặt > Ứng dụng POS.
 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn kích hoạt Phần mở rộng thao tác trên giao diện người dùng POS.
 4. Trong mục Khu vực bổ sung, nhấp vào Thêm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí