Ứng dụng nhúng POS

Bạn có thể thêm tính năng cho Shopify POS bằng cách cài đặt các ứng dụng nhúng. Những ứng dụng này chạy trên Shopify POS và cho phép bạn tùy chỉnh thủ tục thanh toán tại cửa hàng bằng một số cách:

  • đơn giản hóa việc mua hàng bằng cách thêm các combo hoặc gói chỉ bằng một lần chạm
  • cung cấp dịch vụ bán hàng tinh tế (như "mua một, tặng một", quà tặng miễn phí và giảm giá theo thời gian), giá bán buôn và các chương trình khuyến mãi khác trong cửa hàng
  • thêm phương thức thanh toán mới, chương trình khách hàng thân thiết và in biên lai theo yêu cầu khi thanh toán.

Hầu hết các ứng dụng nhúng POS chỉ chạy trong Shopify POS. Các ứng dụng này sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch qua cửa hàng trực tuyến hoặc qua kênh bán hàng đang hoạt động khác của bạn.

Cài đặt ứng dụng nhúng POS

Bạn có thể tìm thấy tất cả các ứng dụng nhúng POS có sẵn trong Shopify App Store trên trang bộ sưu tập Works with Shopify POS.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Nhấp vào Shopify App Store, sau đó tìm loại ứng dụng bạn cần tìm.

  3. Nhấp vào Bộ lọc, sau đó chọn Tương thích với Shopify POS.

  4. Khi tìm thấy ứng dụng bạn muốn cài đặt, nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng) để cài đặt ứng dụng đó.

Bạn có thể tìm thấy mọi ứng dụng nhúng POS đã cài đặt bằng cách chạm vào > Cài đặt > Tất cả ứng dụng trong Shopify POS.

Truy cập ứng dụng nhúng trong Shopify POS

Bạn có thể tìm tất cả các ứng dụng, kể cả những ứng dụng được dùng khi giao dịch đã hoàn tất (ví dụ như in biên lai), bằng cách chạm vào > Cài đặt > Tất cả ứng dụng.

Để truy cập các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên màn hình Chính, bạn có thể thêm ứng dụng dưới dạng ô trên lưới thông minh. Nếu ứng dụng có nhiều chức năng, bạn có thể chọn chức năng tương ứng với ô.

Có thể truy cập ứng dụng bạn thêm vào lưới thông minh từ giỏ hàng. Hầu hết các ứng dụng đều tự động phản hồi với những gì được thêm vào giỏ hàng và bạn có thể dùng lưới thông minh để kiểm tra nhanh chóng. Các ứng dụng trong lưới thông minh cũng có thể hiển thị thông tin liên quan để nhân viên sử dụng trong khi bán hàng. Ví dụ: Điểm khách hàng thân thiết với các ứng dụng khách hàng thân thiết hoặc khoản giảm giá với các ứng dụng giảm giá.

Một số ứng dụng đề xuất sản phẩm cũng có thể hiển thị dưới dạng nút trên trang chi tiết khách hàng hoặc trang chi tiết sản phẩm. Các ứng dụng đề xuất sản phẩm sử dụng dữ liệu đơn hàng trực tuyến và trực tiếp để đưa ra đề xuất sản phẩm dựa trên hồ sơ của khách hàng hoặc thông tin sản phẩm liên quan.

Chỉnh sửa cài đặt của ứng dụng nhúng

Để xem hoặc thay đổi cài đặt của các ứng dụng nhúng POS đã cài đặt, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > All apps (Tất cả ứng dụng).
  2. Chạm vào biểu tượng của một ứng dụng có sẵn để xem nội dung mô tả chức năng của ứng dụng hoặc thay đổi cài đặt của ứng dụng.

Câu hỏi thường gặp

Mọi nhân viên đều có thể sử dụng ứng dụng nhúng POS phải không?
Đúng. Mọi nhân viên có quyền truy cập vào Shopify POS đều có thể sử dụng ứng dụng nhúng có sẵn.

Làm thế nào để xóa ứng dụng nhúng POS?
Bạn có thể xóa ứng dụng nhúng trong trang Ứng dụng của trang quản trị Shopify.

Tôi có bị tính phí cho việc sử dụng ứng dụng nhúng POS không? Làm thế nào để tôi được lập hóa đơn?
Tương tự mọi ứng dụng trong Shopify App Store, một số ứng dụng nhúng POS miễn phí, còn một số khác thì không. Kiểm tra hồ sơ trong Shopify App Store của từng ứng dụng mà bạn cài đặt để xác định xem có bất kỳ khoản phí nào liên quan không.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí