Gỡ cài đặt kênh bán hàng POS

Bạn có thể gỡ cài đặt Shopify POS trên trang quản trị Shopify. Trước khi gỡ cài đặt, đảm bảo thực hiện những thao tác sau:

 • Kiểm tra lại gói đăng ký POS của bạn.
 • Thực hiện tất cả đơn hàng POS.
 • Xử lý tất cả đơn hàng trả lại hoặc khoản hoàn tiền đối với đơn hàng POS.
 • Xóa ứng dụng Shopify POS khỏi tất cả thiết bị.

Hủy gói đăng ký POS

Gỡ cài đặt kênh bán hàng POS

Bước:

 1. Hạ cấp tất cả địa điểm đăng ký POS Pro xuống POS Lite
 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 3. Nhấp vào kênh bán hàng Point of Sale.
 4. Nhấp vào Gỡ cài đặt kênh bán hàng.
 5. Chọn Tôi hiểu những rủi ro của việc gỡ cài đặt kênh bán hàng này.
 6. Không bắt buộc: Chọn một lý do bạn gỡ cài đặt kênh bán hàng này.
 7. Nhấp vào Gỡ cài đặt.

Sau khi hủy gói đăng ký POS và gỡ cài đặt kênh bán hàng POS, bạn sẽ không thể đăng sản phẩm, thực hiện đơn hàng hoặc quản lý hiệu suất trong ứng dụng Shopify POS nữa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí