Ofte stillede spørgsmål

Find svar på almindelige spørgsmål om Stocky.

Kan jeg synkronisere kostpriser mellem Shopify og Stocky?

Ja, kostpriser bliver synkroniseret mellem Shopify og Stocky. For at opdatere kostpriser skal du i Stocky vælge Præferencer > COGS. Hvis du vil opdatere priser fra Stocky til Shopify, skal du klikke på Synkroniser gennemsnitspriser til Shopify. Hvis du vil opdatere priser fra Shopify til Stocky, skal du klikke på Synkroniser priser til Stocky.

Kan jeg bruge de tilpassede felter, jeg opretter i Stocky i min Shopify-administrator?

Nej. Stockys tilpassede felter kan kun bruges i Stocky.

Kan jeg bruge en stregkodescanner sammen med Stocky?

Ja. Flere funktioner i Stocky, herunder modtagelse af købsordrer, modtagelse af lageroverførsler og udførelse af en lagerstatus, kan alt sammen udføres med en stregkodescanner.

Du kan bruge alle stregkodescannere, som er kompatible med et USB-tastatur, med Stocky. Inden du begynder at bruge en stregkodescanner sammen med Stocky, skal du sørge for, at scanneren er indstillet til at bruge "tastaturtilstand" eller HID-tilstand. Denne tilstand giver stregkodescanneren mulighed for at interagere med webshoppen i stedet for en app som Shopify POS, der kræver IOS-tilstand (nogle gange kaldet SPP eller applikationstilstand).

Hvis du vil ændre tilstanden for Socket Mobile 1D-stregkodescanneren, skal du udføre en nulstilling til fabriksindstillingerne af scanneren.

Hvordan afrundes tal i Stocky?

Stocky afrunder alle tal til to decimaler og tilføjer derefter hver varelinje for at angive et samlet beløb. Hvis du vil ændre det samlede beløb på en faktura, så det matcher en ekstern regnskabssoftware, kan du bruge feltet Justeringer på dine fakturaer.

Hvorfor synkroniseres Stocky ikke med Shopify?

Der er to almindelige situationer, der forhindrer Stocky i at synkronisere med Shopify:

  • Der kan ikke oprettes forbindelse til Shopify API'en
  • En ændring af dit variant-id

Der kan ikke oprettes forbindelse til Shopify API

Hvis Shopify API'en ikke er tilgængelig eller returnerer en fejl, når Stocky forsøger at opdatere dine lagerniveauer, skal du vente fem minutter og derefter prøve at synkronisere igen.

Hvis dette ikke afhjælper problemet med synkroniseringen, kan dette skyldes en ændring af dit produkts variant-id. Følg vejledningen i næste afsnit for at rette fejlen.

En ændring af dit variant-id

Alle produkter og varianter i Shopify har sit eget unikke id, også kaldet et variant-id. Stocky kommunikerer med Shopify ved hjælp af dette unikke id. Selv hvis du sletter et produkt, vil Stocky fortsat forbinde produktet eller varianten med det samme variant-id. Variant-id'et kan f.eks. ændre sig, hvis du benytter bestemte apps eller importerer flere produkter på én gang, da dette sletter og opretter det samme produkt. Når dette sker, kan Stocky ikke finde variant-id'et for det slette produkt og synkroniseringen af produktets oplysninger vil mislykkes.

Hvis din købsordre i Stocky indeholder et slettet produkt, skal du redigere købsordren for at fjerne det slettede produkt og tilføje det nye produkt med det nye variant-id. Når du har redigeret købsordren, vil Stocky kunne synkronisere med Shopify igen.

Følg disse bedste fremgangsmåder for at undgå at foretage ændringer af dine variant-id'er:

  • Når du opdaterer produkter i Shopify, skal du ikke slette produktet og oprette et lignede produkt. Du skal altid redigere det oprindelige produkt for at sikre dig, at variant-id'et forbliver det samme.
  • Når du importerer flere produkter på én gang i Shopify, skal du altid huske at klikke på Erstat alle eksisterende produkter, der har samme handle for at bevare de samme variant-id'er for dine produkter.

Hvis du ikke foretager handlinger, der kan påvirke variant-id'er, kan problemet med synkronisering skyldes en af dine andre apps.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis