Sıkça sorulan sorular

Stocky ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarına ulaşın.

Shopify ile Stocky arasında maliyet fiyatlarını senkronize edebilir miyim?

Evet, maliyet fiyatları Shopify ile Stocky arasında senkronize edilir. Maliyet fiyatlarını güncellemek için Stocky'de Preferences > COGS (Tercihler > COGS) seçeneğini belirleyin. Shopify'daki fiyatları Stocky'dekilerle güncellemek için Sync average costs to Shopify'a (Ortalama maliyetleri Shopify ile senkronize et) tıklayın. Stocky'deki fiyatları Shopify'dakilerle güncellemek için Sync average costs to Stocky'ye (Ortalama maliyetleri Stocky ile senkronize et) tıklayın.

Stocky'de oluşturduğum özel alanları Shopify yöneticimde kullanabilir miyim?

Hayır. Stocky'nin özel alanları yalnızca Stocky içinde kullanılabilir.

Stocky ile bir barkod tarayıcı kullanabilir miyim?

Evet. Satın alma emirleri alma, stok aktarımları alma ve stok sayımı yapma da dahil olmak üzere Stocky'nin birçok işlevi, barkod tarayıcı ile gerçekleştirilebilir.

Stocky ile uyumlu bir USB klavyeye sahip herhangi bir barkod tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Bir barkod tarayıcıyı Stocky ile kullanmaya başlamadan önce tarayıcının "klavye modu" veya HID modunu kullanacak şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Bu mod, IOS modu (bazen SPP veya uygulama modu olarak adlandırılır) gerektiren Shopify POS gibi bir uygulamanın aksine, barkod tarayıcının online mağazayla etkileşim kurmasına olanak sağlar.

Socket Mobile 1D barkod tarayıcının modunu değiştirmek için tarayıcıda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin.

Stocky sayıları nasıl yuvarlar?

Stocky, tüm sayıları iki ondalık basamağa yuvarlar ve ardından toplamı sağlamak için her bir satır öğesini ekler. Bir faturanın toplamını harici bir muhasebe yazılımıyla eşleştirecek şekilde değiştirmeniz gerekiyorsa bir faturadaki Düzenlemeler alanını kullanabilirsiniz.

Stocky neden Shopify ile senkronize olmuyor?

Stocky'nin Shopify ile senkronize edilmesini engelleyen iki yaygın durum vardır:

  • Shopify API'sine bağlanamama
  • varyasyon numaranızda yapılan bir değişiklik

Shopify API'sine bağlanamıyor

Shopify API'si kullanılamıyorsa veya Stocky, stok düzeylerinizi güncellemeye çalıştığında hata alınıyorsa beş dakika bekleyin ve senkronizasyonu tekrar deneyin.

Senkronizasyon sorunu çözülmezse bunun nedeni, ürününüzün varyasyon numarasında yapılan bir değişiklik olabilir. Hatayı düzeltmek için sonraki bölümde yer alan kılavuzu izleyin.

Varyasyon numaranızda yapılan bir değişiklik

Shopify'daki her ürün ve varyasyonun, varyasyon numarası olarak adlandırılan kendine özel benzersiz bir numarası vardır. Stocky, bu benzersiz numarayı kullanarak Shopify ile iletişim kurar. Bir ürünü silseniz bile Stocky, aynı varyasyon numarasıyla ilişkilendirme işlemine devam eder. Örneğin, bazı uygulamalar veya ürünleri toplu olarak içe aktarma işlemi, aynı ürünü silip oluşturabilir. Bu da, varyasyon numarasını değiştirir. Bu durumda Stocky, silinen ürünün varyasyon numarasını bulamaz ve bu ürünün bilgileriyle yapılan senkronizasyon başarısız olur.

Stocky'deki satın alma emriniz (PO) silinmiş bir ürün içeriyorsa silinen ürünü kaldırmak ve yeni ürünü yeni varyasyon numarasıyla eklemek için PO'yu düzenlemeniz gerekir. PO düzenlendikten sonra Stocky yeniden senkronize edebilir.

Varyasyon numaralarınızda değişiklik yapılmasını önlemek için aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin:

  • Shopify'da ürünleri güncellerken ürünü silmeyin ve benzer bir ürün oluşturun. Varyasyon numarasının aynı kalmasını sağlamak için her zaman orijinal ürünü düzenleyin.
  • Shopify'da ürünleri toplu olarak içe aktarırken, ürünleriniz için aynı varyasyon numaralarını korumak üzere her zaman Aynı tanıtıcıyı içeren geçerli tüm ürünleri değiştir seçeneğine tıklayın.

Varyasyon numaranızı etkileyebilecek herhangi bir işlem gerçekleştirmiyorsanız diğer uygulamalardan biri, senkronizasyon sorununun nedeni olabilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene