Kiểm kê hàng trong kho

Bạn có thể kiểm kê để đếm hàng trong kho và điều chỉnh mức hàng trong kho cho chính xác. Bạn có thể kiểm kê theo cách thủ công hoặc sử dụng máy quét mã vạch. Nếu bạn thay đổi mức hàng trong kho, Stocky sẽ thực hiện điều chỉnh tương tự trong Shopify.

Kiểm kê theo cách thủ công

 1. Trong Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > Stocktakes (Kiểm kê).
 2. Nhấp vào + Stocktake (Kiểm kê).
 3. Đặt tên cho phiên kiểm kê. Trong trường Stocktake type (Phương thức kiểm kê), chọn manual (thủ công).
 4. Nhập các thông tin chi tiết còn lại của phiên kiểm kê, rồi nhấp vào Create Stocktake (Tạo phiên kiểm kê).
 5. Với mỗi sản phẩm, thực hiện một trong những cách sau:
  • Nếu lượng hàng trong kho của sản phẩm chính xác, nhấp vào nút ngón tay cái giơ lên.
  • Nếu cần điều chỉnh lượng hàng trong kho của sản phẩm, nhấp vào nút ngón tay cái hướng xuống, nhập đúng mức hàng trong kho, rồi nhấp vào Update Stock Level (Cập nhật mức hàng lưu kho).

Sau khi xem lại tất cả các sản phẩm, bạn có thể rời trang.

Kiểm kê bằng máy quét mã vạch

Trước khi bắt đầu thực hiện hoạt động kiểm kê trong Stocky, đảm bảo rằng bạn đã đặt máy quét mã vạch được hỗ trợ thành Chế độ cơ bản. Để biết hướng dẫn, tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Bước:

 1. Trong Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > Stocktakes (Kiểm kê).
 2. Nhấp vào +Stocktake.
 3. Đặt tên cho phiên kiểm kê. Trong trường Stocktake type (Phương thức kiểm kê), chọn mã vạch.
 4. Nhập địa điểm kiểm kê, rồi nhấp vào Create Stocktake (Tạo phiên kiểm kê).
 5. Quét mã vạch của từng sản phẩm.
 6. Sau khi quét tất cả các mã vạch, nhấp vào Create Stock Adjustment (Tạo điều chỉnh hàng lưu kho), rồi xác nhận điều chỉnh.

Kiểm kê một phần và đầy đủ

Theo mặc định, phiên kiểm kê mới tạo là phiên kiểm kê đầy đủ. Để thay đổi thành kiểm kê một phần, mở tab Bị bỏ lỡ và nhấp vào Bộ lọc. Tại đây, bạn có thể chỉ định bộ lọc để chỉ chọn một tập hợp con sản phẩm để thực hiện kiểm kê.

Tab Bị bỏ lỡ sẽ hiển thị tất cả sản phẩm phù hợp với bộ lọc đã chọn và chưa được thêm vào phiên kiểm kê.

Nếu đến cuối phiên kiểm kê mà vẫn còn mặt hàng trong danh sách bị bỏ lỡ, nghĩa là có thể bạn thiếu mặt hàng trên kệ nhưng có mức hàng trong kho dương. Bạn có thể đặt lại các mặt hàng này về 0 bằng cách nhấp vào Đặt tất cả bằng 0 hoặc bằng cách chọn những mặt hàng này bằng hộp kiểm bên trái rồi nhấp vào Đã chọn 0.

Nếu bạn vô tình quét một mặt hàng không thuộc phiên kiểm kê từng phần đã lọc, mặt hàng đó sẽ gắn cờ cảnh báo. Sau đó, bạn có thể xóa mặt hàng khỏi phiên kiểm kê bằng cách nhấp vào nút bên phải rồi nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí