Phần mềm Dymo Label Printing

Bạn có thể trực tiếp in nhãn mã vạch của mình từ ứng dụng Stocky bằng phần mềm in nhãn DYMO.

Tải xuống phần mềm in nhãn DYMO

Để in nhãn mã vạch trực tiếp từ ứng dụng Stocky, bạn cần tải xuống phần mềm DYMO Label Printing phù hợp dựa vào model máy in và hệ điều hành (OS) DYMO.

Tham khảo Bảng độ tương thích của phần mềm DYMO để xác định phần mềm cần thiết cho máy in DYMO và hệ điều hành, cũng như tải xuống phiên bản phù hợp.

In mã vạch bằng Dymo Label Printing

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào đơn đặt hàng đã xác nhận.
 2. Nhấp vào mũi tên cho menu thả xuống.
 3. Chọn In nhãn Dymo.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn in nhãn, bạn cần tải lên mẫu nhãn Dymo. Bạn có thể tạo mẫu bằng phần mềm Dymo Label Printing.

Để đảm bảo Stocky biết cần hiển thị dữ liệu nào trên nhãn, bạn cần đặt tên cho các trường văn bản bằng một trong những tên đã được phê duyệt sau đây:

 • product_title
 • variant_title
 • sku
 • mã vạch
 • giá
 • giá_xu
 • giá_vốn
 • giá vốn_xu
 • mã_đơn vị cung ứng
 • đơn vị cung ứng

Đặt tên trường văn bản

Bạn cần cài đặt phần mềm Dymo Label Printing và chạy trên máy tính để kết nối ứng dụng Stocky với máy in nhãn Dymo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần mềm in nhãn DYMO, nhấp chuột phải vào trường văn bản rồi chọn Thuộc tính.
 2. Chọn tab Advanced (Nâng cao).
 3. Trong mục Reference name (Tên tham chiếu), chọn và nhập tên từ danh sách tên trường văn bản đã phê duyệt.
 4. Nhấp vào OK để lưu thông tin.
 5. Lưu nhãn vào máy tính.
 6. Tải nhãn lên Stocky bằng cách nhấp vào Preferences (Tùy chọn), sau đó nhấp vào Dymo.

Mẫu nhãn DYMO yêu cầu mỗi trường phải có một tên riêng. Ví dụ: Nếu muốn in hai SKU trên nhãn, bạn cần đặt tên tham chiếu khác nhau cho từng SKU. Chẳng hạn như thêm một bộ trường kết hợp thứ hai kết thúc bằng _2. Ví dụ: sku_2, barcode_2.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí