การเช็คยอด

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถใช้การเช็คยอดเพื่อนับจำนวนสินค้าคงคลังของคุณและดำเนินการปรับเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลังของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง คุณสามารถดำเนินการเช็คยอดด้วยตนเองหรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดแทนก็ได้ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับระดับสินค้าคงคลัง Stocky จะทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบเดียวกันใน Shopify

ดำเนินการเช็คยอดด้วยตนเอง

 1. ใน Stocky ให้คลิกสินค้าคงคลัง > เช็คยอด
 2. คลิก+ เช็คยอด
 3. ตั้งชื่อการเช็คยอดในช่องประเภทการเช็คยอดและด้วยตนเอง
 4. ป้อนรายละเอียดที่อื่นๆ ของการเช็คยอด จากนั้นคลิกสร้างการเช็คยอด
 5. สำหรับสินค้าแต่ละรายการให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากสินค้ามีสินค้าคงคลังที่ถูกต้องให้คลิกปุ่มยกนิ้วขึ้น
  • หากต้องการแก้ไขสินค้าคงคลัง ให้คลิกปุ่มยกนิ้วลง ป้อนระดับสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง จากนั้นคลิกอัปเดตสต็อกสินค้า

หลังจากที่คุณตรวจสอบสินค้าทั้งหมด คุณสามารถออกจากหน้านี้ได้

ดำเนินการเช็คยอดด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด

ก่อนที่คุณจะเริ่มเช็คยอดใน Stocky ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่รองรับของคุณนั้นตั้งเป็นโหมด Basic แล้วหากต้องการคําแนะนํา ให้ดูที่คู่มือผู้ใช้ของผู้ผลิต

ขั้นตอน:

 1. ใน Stocky ให้คลิกสินค้าคงคลัง > เช็คยอด
 2. คลิกที่ “+การเช็คยอด
 3. ตั้งชื่อการเช็คยอดและในช่องประเภทการเช็คยอดและเลือกบาร์โค้ด
 4. ป้อนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการเช็คยอดแล้วคลิกสร้างการเช็คยอด
 5. สแกนบาร์โค้ดของสินค้าแต่ละรายการ
 6. หลังจากสแกนบาร์โค้ดทั้งหมดแล้วให้คลิกสร้างการแก้ไขสต็อกสินค้าแล้วยืนยันการแก้ไข

การเช็คยอดบางส่วนและทั้งหมด

การเช็คยอดที่สร้างขึ้นใหม่จะเป็นการเช็คยอดสินค้าทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนเป็นการตรวจนับสต็อกบางส่วน ให้ไปที่แท็บยังไม่ตรวจนับ แล้วคลิกที่ “ตัวกรอง” โดยคุณสามารถระบุตัวกรองจากตรงนี้เพื่อเลือกสินค้าแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งมาเช็คยอดได้

แท็บยังไม่ตรวจนับจะแสดงสินค้าทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรองที่คุณเลือกไว้ แต่ยังไม่ได้ถูกเพิ่มไปยังการเช็คยอด

หากคุณดำเนินการเช็คยอดเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังคงมีรายการสินค้าอยู่ในรายการที่ยังไม่ตรวจนับอยู่ นั่นหมายความว่ารายการสินค้าของคุณอาจไม่มีอยู่บนชั้นวาง แต่ระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นบวก ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถรีเซ็ตรายการสินค้าให้เป็นศูนย์ได้โดยคลิก “เปลี่ยนค่าทั้งหมดเป็นศูนย์” หรือเลือกรายการสินค้าดังกล่าวโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายด้านซ้าย แล้วคลิก “เปลี่ยนค่าที่เลือกเป็นศูนย์

หากคุณเกิดบังเอิญสแกนสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในการเช็คยอดบางส่วนตามที่ได้เลือกตัวกรองไว้ ระบบจะรายงานสินค้ารายการดังกล่าวพร้อมคําเตือน จากนั้นคุณก็สามารถลบสินค้านั้นๆ ออกจากการเช็คยอดได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านขวา แล้วจึงคลิกที่ “ลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี