Vareopptelling

Du kan bruke vareopptellinger til å telle lagerbeholdningen og gjøre justeringer i lagernivåene for å sikre at de stemmer. Du kan gjøre en manuell vareopptelling, eller bruke en strekkodeskanner. Hvis du gjør endringer i lagernivåene, vil Stocky gjøre de samme justeringene i Shopify.

Utfør en manuell vareopptelling

 1. I Stocky klikker du på Lager > Vareopptellinger.
 2. Klikk på + Vareopptelling.
 3. Gi navn til vareopptellingen. I Vareopptellingstype-feltet velger du manuell.
 4. Angi resten av detaljene i vareopptellingen og klikk Opprett vareopptelling.
 5. For hvert produkt gjør du ett av følgende:
  • Hvis et produkt har riktig lagerbeholdning, klikker du på tommelen opp-knappen.
  • Hvis produktets lagerbeholdning må justeres, klikker du på tommelen ned-knappen, angir riktig lagerbeholdning og klikker deretter på Oppdater lagernivå.

Når du har vurdert alle produktene, kan du forlate siden.

Utfør en vareopptelling med en strekkode-skanner

Før du starter en lagertelling i Stocky må du kontrollere at den støttede strekkodeleseren er stilt inn til Basic Mode. Se bruksanvisningen fra produsenten for instruksjoner.

Trinn:

 1. I Stocky klikker du på Lager > Vareopptellinger.
 2. Klikk på +Vareopptelling.
 3. Gi navn til vareopptellingen, og i Vareopptellingstypefeltet velger du Strekkode.
 4. Angi et sted for vareopptellingen, og klikk Opprett vareopptelling.
 5. Skann strekkoden til hvert produkt.
 6. Etter at alle strekkodene er skannet, klikker du på Opprett lagerjustering og bekrefter justeringen.

Delvis og full lagertelling

Som standard er en nyopprettet lagertelling en full lagertelling. For å endre dette til en delvis lagertelling kan du gå til Manglende-fanen og velge Filtre. Her kan du angi filtre for å bare velge et delsett av produktene som lagertellingen skal gjøres for.

Fanen Manglende viser deg alle produkter som passer inn i de valgte filterne, og som ikke allerede er lagt til i lagertellingen.

Hvis du kommer til slutten av lagertellingen og det fortsatt mangler varer i listen, betyr det at du kan ha varer som mangler i hyllene med et positivt lagerantall. Du kan tilbakestille disse varene til null ved å klikke på Nullstill alle, eller ved å velge dem med avmerkingsboksene til venstre og velge Nullstill valgte.

Hvis du ved en feil skanner en vare som ikke er en del av den filtrerte delvise lagertellingen, vises en advarsel. Du kan deretter fjerne den fra lagertellingen ved å klikke på knappen til høyre og klikke på Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis