Etterspørselsprognose for innkjøpsordre

Når du oppretter en innkjøpsordre, kan Stocky komme med forslag om hvilke produkter og mengder du bør bestille. Stocky bruker salgsdata fra butikken din for å hjelpe deg med å vurdere hvilke produkter som skal ombestilles. Stocky kan gi anbefalinger basert på produktets nylige bestillingshistorikk, bestillingshistorikken på et bestemt tidspunkt, eller opprettholde valgte lagerbeholdningsnivåer for et produkt.

Opprett en innkjøpsordre med etterspørselsprognose

  1. I Stocky klikker du på Kjøp > Ny innkjøpsordre.
  2. Velg hvorvidt bestillingen er for en forhandler eller en leverandør.
  3. I Generer velger du Med forslag.
  4. Angi resten av detaljene og klikk på Opprett innkjøpsordre.

Velg type etterspørselsprognose

Du kan forutsi etterspørselen av produkter ved hjelp av ulike kriterier.

Prognosetype Beskrivelse
Siste X dager

Stocky tar gjennomsnittlig antall bestillinger per dag i den perioden du angir, og multipliserer den med antallet dager du angir i feltet Foreslå for.

La oss si at du har solgt 14 skjorter de siste 7 dagene, som er et gjennomsnitt på 2 skjorter per dag. Hvis du legger inn 7 dager som prøveperiode og 14 dager i Foreslå for-feltet, vil Stocky anbefale at du bestiller 28 skjorter.

Egendefinert datointervall

Stocky tar gjennomsnittlig antall bestillinger per dag i den perioden du angir, og multipliserer den med antallet dager du angir i feltet Foreslå for.

La oss si at du hadde et todagerssalg for tre måneder siden, og solgte 50 skjorter i løpet av salget. Du vil kjøre samme salg igjen, men denne gangen i fem dager. Hvis du velger salgsdatoene og skriver inn 5 dager i Foreslå for-feltet, vil Stocky anbefale at du bestiller 125 skjorter.

Samme periode i fjor

Stocky tar bestillingene som ble lagt inn i perioden som du angir i Foreslå for-feltet, og foreslår at du bestiller samme antall lagerbeholdninger som ble bestilt.

La oss si at du vil vite hvor mye lagerbeholdning du kan trenge de neste 30 dagene, basert på samme tidsrom i fjor. Hvis du skriver inn 30 , ser Stocky på hvor mye av lagerbeholdningen som ble solgt i fjor i løpet av samme datoperiode, og foreslår hvor mange produkter du bør bestille.

Fyll hyllene

Stocky antyder hvor stor lagerbeholdning du må bestille for å nå lagergrensene dine.

For å bruke Fyll hyllene-alternativet må du angi lagergrenser for produktene dine på leverandør- eller forhandlersidene.

Fyll hyllene (hvis under minimum)

Stocky foreslår hvor stor lagerbeholdning du må bestille for å nå grensen for produkter som ligger under minste lagernivå.

For å bruke Fyll hyllene (hvis under minimum), må du angi lagergrenser og minste lagernivå for produktene dine på leverandør- eller forhandlersidene.

Målnivå for lagerbeholdning

Når du har angitt et Målantall foreslår Stocky hvor mye lagerbeholdning du må bestille for at hvert produkt skal nå målantallet du har angitt.

La oss si at du har tre produkter med lagerbeholdning på 3, 6 og 10. Hvis du angir et målnivå på 15, vil Stocky foreslå at du bestiller henholdsvis 12, 9 og 5 av disse produktene.

Etter at en innkjøpsordre er opprettet, kan du sende den til produsentene eller leverandørene dine direkte i Stocky. Når du har mottatt varelageret, markerer du innkjøpsordren som mottatt for å oppdatere lagerbeholdningen din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis