Prognos av efterfrågan för inköpsordrar

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

När du skapar en inköpsorder kan Stocky ge förslag på de produkter och kvantiteter som du bör beställa. Stocky använder försäljningsdata från din butik för att hjälpa dig att avgöra vilka produkter som ska beställas på nytt. Stocky kan ge rekommendationer baserat på en produkts senaste beställningshistorik, dess beställningshistorik vid en viss tidpunkt eller för att bibehålla de lagernivåer som du har valt för en produkt.

Skapa en inköpsorder med prognos av efterfrågan

  1. Klicka på Inköp > Ny inköpsorder i Stocky.
  2. Välj om inköpsordern är för en leverantör eller leverantör.
  3. I Generera väljer du Med hjälp av förslag.
  4. Ange resten av detaljerna och klicka sedan på Skapa inköpsorder.

Välj typ av efterfrågansprognos

Du kan skapa en prognos av efterfrågan för produkter med olika kriterier.

Prognostyp Beskrivning
De senaste X dagarna

Stocky tar genomsnittliga ordrar per dag inom perioden som du anger och multiplicerar den med antalet dagar du anger i fältet Föreslå för.

Anta att du exempelvis sålde 14 skjortor under de senaste 7 dagarna, vilket är ett medelvärde på 2 skjortor per dag. Om du anger 7 dagar som din period och 14 dagar i fältet Föreslå för kommer Stocky att rekommendera att du beställer 28 skjortor.

Anpassa datumintervall

Stocky tar genomsnittliga ordrar per dag inom perioden som du anger och multiplicerar den med antalet dagar du anger i fältet Föreslå för.

Anta att du exempelvis hade en tvådagars rea för tre månader sedan och sålde 50 skjortor under den. Du vill köra samma rea igen men den här gången i fem dagar. Om du väljer datum för rean och anger 5 dagar i fältet Föreslå för kommer Stocky rekommendera att du beställer 125 skjortor.

Samma period förra året

Stocky tar de ordrar som placerades inom perioden som du anger i fältet Föreslå för och föreslår att du beställer samma antal lagervaror som såldes i ordrarna.

Anta att du exempelvis vill veta hur många varor du behöver i lager under de kommande 30 dagarna baserat på samma tidsperiod förra året. Om du anger 30 så ser Stocky hur mycket lagervaror som såldes förra året under samma datumintervall och föreslår hur många produkter du bör beställa.

Fyll hyllorna

Stocky föreslår hur många varor du behöver i lager för att uppnå dina hyllbegränsningar.

Du måste ange hyllbegränsningar för dina produkter på din leverantörs- eller säljarsida för att kunna använda alternativet Fyll hyllorna.

Fyll hyllorna (om nivån är under minimum)

Stocky föreslår hur många varor du behöver ha i lager för att uppnå dina hyllbegränsningar för produkter som ligger under miniminivån i lager.

För att använda Fyll hyllorna (om nivån är under minimum) måste du ange hyllbegränsningar och minimilager för dina produkter på din leverantörs- eller säljarsida.

Sätt mål för lagernivå

När du har angett en Målkvantitet föreslår Stocky hur mycket lager du behöver beställa för att varje produkt ska kunna uppnå den målkvantitet som du angett.

Anta till exempel att du har tre produkter med lagernivå på 3, 6 och 10. Om du anger en målkvantitet på 15 skulle Stocky föreslå att du beställer 12, 9 respektive 5 av dessa produkter.

När en inköpsorder har skapats kan du skicka den till dina tillverkare eller leverantörer direkt inom Stocky. När du har fått inventeringen, markera inköpsordern som mottagen för att uppdatera dina lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis