Lagerjusteringar

Stocky hjälper dig att spåra ditt produktlager så att du vet när specifika produkter har låg lagernivå, behöver återbeställas eller behöver överföras till andra platser.

Lagerjusteringar

Lagerjusteringar är ett bra sätt att hålla reda på små ändringar som gjorts i dina lagernivåer.

Du kan behöva göra en lagerjustering på grund av en av följande anledningar:

 • Du har en defekt produkt i ditt lager
 • Du har gett bort produkter på Facebook eller för PR
 • Du har överblivet lager från en kampanj
 • Du har skickat lager till Amazons distributionscenter

Kör en lagerjustering

 1. Klicka på Lager > Lagerjusteringar > + Lagerjusteringar i Stocky.
 2. Välj de produkter som du vill justera med hjälp av sökfältet.
 3. Ställ in det antal som du vill justera med. Positiva värden ökar dina lagernivåer och negativa värden minskar lagernivåer.
 4. Klicka på Utför justering.
 5. Valfritt: Registrera anledning till justeringen och den anställde som genomförde den.

Låg lagernivå

Fliken Varianter med låg lagernivå i Stocky-appen ger en översikt över produktvarianter som antingen är slut i lager eller som kommer vara slut i lager innan lead-tiden passerat. Produkter som är slut i lager visas i rött och produkter som kommer ta slut i lager visas i orange.

Produktvarianter beställs efter förlorade intäkter per dag, vilket är det intäktsbelopp som du kommer att förlora när produktvarianten är slut i lager. Detta beräknas med hjälp av den genomsnittliga försäljningshastigheten under provperioden. Provperioden är som standard inställd till de senaste 30 dagarna.

Kolumnen ROP är den automatiskt beräknade återbeställningstiden för varje produktvariant. Återbeställningstid beräknas med hjälp av uppskattad lead-tid och antal försäljningar per dag. Om du till exempel säljer 5 blå strumpor per dag och din leverantörs lead-tid är 10 dagar, utlöses varningen för låg lagernivå när du har 50 blå strumpor kvar i lager.

Klicka på Inställningar > Återbeställningstid i Stocky-appen för att åsidosätta automatisk ROP.

Om du vill ändra lead-tid per säljare går du till säljarsidan och klickar sedan på Inställningar > Lead- och lagerpåfyllningstider.

Kolumn för Brist visar lagerkvantitet som behöver täcka leadtiden för varje produktvariant.

Kolumn för Förbrukning visar beräknat antal dagar tills produktvarianten tar slut i lager.

Produkter med låg lagernivå

Sidan Produkter med låg lagernivå är en översikt över artiklar som antingen har låg lagernivå eller är slut i lager, grupperade efter produkt.

Denna sida ordnas efter förlorade intäkter per dag. De produkter som kommer att förlora mest intäkter finns högst upp.

Säljare med låg lagernivå

Sidan Säljare med låg lagernivå ger dig en antydan om vilken säljare du bör beställa produkter från nästa gång, baserat på två metoder:

 • Endast slut i lager

  • Säljare som för närvarande förlorar intäkter baserat på vad som är slut i lager just nu.
 • Inom lead-tid

  • Vilka säljare har för tillfället slut i lager och kommer förlora intäkter på grund av leverantörernas leadtider. Om till exempel säljare A har en leadtid på 10 dagar och har produkt B som kommer ta slut i lager inom 8 dagar, så kommer förlorad intäkt för produkt B också tas med i denna rapport.

Lageröverföring

Shopifys funktion för flera platser gör att du kan skapa lageröverföringar inom Stocky så att du kan flytta lager mellan platser.

Steg:

 1. Klicka på Lager > Ny lageröverföring i Stocky.
 2. Välj käll- och destinationsplats och klicka sedan på Skapa.
 3. Välj varje variant och den kvantitet som du vill överföra:

  1. I produktsökningsfältet väljer du en variant med tillgängligt lager på källplatsen.
  2. I fältet kvantitetsväljare ställer du in hur mycket lager du vill överföra.
  3. Klicka på Lägg till.
 4. Valfritt: Lägg till ytterligare information om lageröverföringen, inklusive anteckningar, ett spårningsnummer, medarbetarnamnet och en orsak.

 5. När lageröverföringen är klar klickar du på Skicka. Status för varje variant ändras till Under transport.

 6. När överföringen anländer till destinationsplatsen öppnar du lageröverföringen genom att klicka på Lagerförteckning > Lageröverföringar och sedan klicka på lageröverföringsnumret.

 7. Klicka på Åtgärder > Ta emot alla artiklar för att öka lagernivån på din destinationsplats. Status för varje variant ändras till Mottagen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis