Varasto-oikaisut

Stocky auttaa sinua seuraamaan tuotevarastoasi niin, että tiedät, milloin tietyt tuotteet ovat vähissä, milloin niitä on tilattava uudelleen tai milloin ne on siirrettävä toisiin sijainneihin.

Varasto-oikaisut

Varasto-oikaisut ovat hyvä tapa seurata varastotasoon tehtyjä pieniä muutoksia.

Varasto-oikaisuja voi olla tarve tehdä seuraavista syistä:

 • Varastossasi on virheellinen tuote.
 • Olet antanut tuotteita Facebookissa tai mainontaa varten.
 • Sinulla jäi kampanjasta varastoa jäljelle.
 • Olet lähettänyt varaston Amazonin jakelukeskukseen

Varasto-oikaisun ajaminen

 1. Klikkaa Stockyssa Inventory (Varasto) > Stock Adjustments (Varasto-oikaisut) > + Stock Adjustment (+ Varasto-oikaisut).
 2. Valitse oikaistavat tuotteet hakukentän avulla.
 3. Aseta arvo, jolla haluat oikaista. Positiiviset arvot lisäävät varastotasojasi ja negatiiviset arvot pienentävät varastotasoa.
 4. Klikkaa Perform Adjustment (Suorita oikaisu).
 5. Valinnainen: kirjaa oikaisun syy ja oikaisun suorittanut työntekijä.

Varasto vähissä

Vähissä olevan varaston versiot ‑sivu on yhteenveto tuoteversioista, jotka ovat joko loppuneet varastosta tai jotka ovat loppumassa varastosta ennen läpimenoaikaa. Varastosta loppuneet tuotteet näkyvät punaisena, ja varastosta pian loppuvat tuotteet näkyvät oranssina.

Tuoteversiot järjestetään päiväkohtaisen menetetyn liikevaihdon perusteella. Se on liikevaihdon määrä, jonka olet menettämässä, kun kyseinen tuoteversio on loppunut varastosta. Tämä lasketaan käyttämällä keskimääräistä myyntimäärää testiajan aikana. Testiajaksi on oletusarvoisesti asetettu viimeiset 30 päivää.

ROP-sarake sisältää kullekin tuoteversiolle automaattisesti lasketun uudelleentilauspisteen. Uudelleentilauspisteet lasketaan käyttämällä arvioitua läpimenoaikaa ja päivittäistä myyntimäärää. Jos esimerkiksi myyt 5 paria sinisiä sukkia päivässä ja toimittajasi läpimenoaika on 10 päivää, vähissä olevan varaston varoitus käynnistyy, kun varastossa on 50 paria sinisiä sukkia.

Jos haluat ohittaa automaattisen uudelleentilauspisteen Stocky-sovelluksessa, klikkaa Settings (Asetukset) > Reorder Points (Uudelleentilauspisteet).

Jos haluat muuttaa myyjäkohtaista läpimenoaikaa, siirry myyjäsivulle ja klikkaa sitten Settings (Asetukset) > Lead and Restock Times (Läpimeno- ja varaston täydennysajat).

Tarve-sarakkeessa näkyy varastomäärä, joka tarvitaan kattamaan kunkin tuoteversion toimitusaika.

Loppuminen-sarakkeessa näkyy arvio siitä, kuinka monen päivän kuluttua tuoteversio loppuu varastosta.

Vähissä olevan varaston tuotteet

Low Stock Products (Vähissä olevat tuotteet) ‑sivu on yleiskatsaus tuotteista, jotka ovat joko vähissä tai loppuneet varastosta, tuotteittain ryhmiteltynä.

Tämä sivu lajitellaan päiväkohtaisen menetetyn liikevaihdon perusteella. Ylimpänä ovat tuotteet, joista aiheutuu suurin menettävä liikevaihdon määrä.

Vähissä olevan varaston myyjät

Low Stock Vendors (Vähissä olevan varaston myyjät) ‑sivu antaa sinulle kuvan siitä, miltä myyjältä sinun kannattaisi seuraavaksi tilata kahden tekijän perusteella:

 • Out of stock only (Vain loppunut varastosta)

  • mitkä myyjät menettävät tällä hetkellä liikevaihtoa sen perusteella, mitä varastosta on loppunut tällä hetkellä
 • Within lead time (Läpimenoajan kuluessa)

  • Keiden myyjien varastot ovat nyt loppuneet ja kutka menettävät liikevaihtoa toimittajiensa toimitusaikojen vuoksi. Jos esimerkiksi toimittajan A toimitusaika on 10 päivää ja tuote B loppuu varastosta 8 päivässä, myös tuotteesta B aiheutunut liikevaihdon menetys sisällytetään tähän raporttiin.

Varastosiirrot

Shopifyn usean sijainnin ominaisuuden avulla voit luoda varastosiirtoja Stockyn sisällä, jotta voit siirtää varastoa sijaintien välillä.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Stockyssa Varasto > Uusi varastonsiirto.
 2. Valitse lähde- ja kohdesijainti ja klikkaa sitten Create (Luo).
 3. Valitse tuoteversiot ja siirrettävä määrä:

  1. Valitse tuotteen hakupalkista versio, jonka lähdesijainnissa on sille käytettävissä oleva varastoa.
  2. Määritä määrän valitsin -kentässä se varaston määrä, jonka haluat siirtää.
  3. Klikkaa Lisää.
 4. Valinnainen: Lisää varaston siirtoon liittyvät lisätiedot, mukaan lukien kommentit, seurantanumero, työntekijän nimi ja siirron syy.

 5. Kun varasto on valmis siirrettäväksi, klikkaa Lähetä. Kunkin tuoteversion tila muuttuu muotoon Matkalla.

 6. Kun siirto saapuu määränpääsijaintiin, avaa varaston siirto klikkaamalla Varasto > Varaston siirrot ja klikkaamalla sitten varaston siirtonumeroa.

 7. Lisää varastoa kohdesijainnissasi klikkaamalla Toiminnot > Vastaanota kaikki tuotteet. Kunkin tuoteversiontila muuttuu muotoon Vastaanotettu.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi